Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

Stillingsbeskrivelse

Hos oss gjør du en forskjell. Du kommer inn i et fleksibelt og inkluderende arbeidsmiljø. Avdelingen preges av et høyt kompetansenivå. Vi har stor bredde i prosjektporteføljen, med både lokale, regionale og nasjonale prosjekter. Du bidrar med kreative, bærekraftige og forretningsmessige løsninger i prosjektene våre.

Som avdelingsleder Samfunnsplanlegging leder du 50 ansatte fordelt på 5 grupper. Avdelingen dekker de fleste fagområdene innenfor samfunnsplanlegging som samfunnsøkonomi, trafikkanalyser/-beregninger, mobilitet, landskapsarkitektur, arkitektur, arealplanlegging innen både eiendom-/byutvikling og samferdsel. Din oppgave vil være å utvikle en fremtidsrettet avdeling, skape en felles kultur og samlende strategi på tvers av de 5 gruppene. Du skal også bidra til region Oslo Infrastruktur sin overordnede strategi samt være en tydelig aktør i utviklingen av en sterk region og fagmiljø innenfor markedsområdet.

Som leder gir du teamet ditt en klar opplevelse av retning og holder dem fokusert på målene. Du er en person som handler på eget initiativ og får ting til å skje. Som planlegger fremover og gjør klare prioriteringer. Det er viktig at du ser og utnytter kommersielle muligheter.

Du er genuint interessert i mennesker og legger til rette for utvikling av dine medarbeidere, både personlig og faglig.

Som avdelingsleder i Sweco skaper du gode resultater, både for egen avdeling og regionen som helhet.

Dette vil du gjøre:

 • Du har forretningsmessige ansvar for avdelingen og resultat- og personalansvar for gruppeledere.
 • Du har overordnet ansvar for oppfølging av avdelingens leveranser.
 • Du har ansvar for å utvikle enheten i samsvar med markedet og resten av Sweco.
 • Du har spesielt ansvar for å jobbe med forretningsutvikling og salg.
 • Du har delansvar for utvikling av regionen gjennom deltagelse i regionens lederteam.
 • Du er prosjekteier.
 • Du sikrer at Swecos virksomhetsstyringssystemer er implementert i avdelingen og i driften av prosjektene.  
 • Du har HMS-ansvar for dine medarbeidere.  

Dette kan du:

 • Du har relevant utdanning, fortrinnsvis mastergrad. Relevant erfaring kan kompensere for manglende teknisk utdanning.
 • Det er positivt om du har utdannelse innen ledelse eller prosjektledelse.
 • Du har minimum 5 års ledererfaring. Det er ønskelig at du har erfaring med å lede andre ledere.
 • Du har prosjektledererfaring.
 • Du har dokumenterte resultater, som lønnsom vekst, medarbeiderutvikling,  
  kundetilfredshet, prosjektleveranser.
 • Du har god kompetanse i bruk av relevante IT-verktøy.
 • Du har nettverk innenfor bransjen og grunnleggende businessforståelse.

Sweco former fremtidens byer og samfunn

Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

Kontaktpersoner

Mette Eng Pedersen
Regionleder
Telefonnummer: +47 959 92 106

Hvem er Sweco Norge?

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig og engasjert i kundenes prosjekter med etterspurt kompetanse.

Sweco er Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Swecos 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Selskapets ansatte utfører årlig titusenvis av oppdrag i rundt 70 land over hele verden. I Norge har Sweco 1 350 ansatte og 26 kontorer over hele landet.

Les mer om Sweco Norge og se flere ledige stillinger