Avdelingsleder prosjektering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) ble etablert i 2012 som statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) mot eksplosjonsulykker, terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Seksjonen har 60 ansatte og er et oppdragsfinansiert rådgivningsmiljø med landets fremste kompetanse innen beskyttelse og sikring.   NKSB leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til byggeprosjekter både i forsvarssektoren og staten for øvrig. Vi dekker et bredt spekter av tjenester – fra risikoanalyser og sikkerhetsfaglig rådgivning til prosjektering, forskning og utvikling.  

Vi søker nå etter leder til prosjekteringsavdelingen i NKSB. Prosjekteringsavdelingen driver sikkerhetsfaglig rådgivning, planlegging og prosjektering i alle faser, fra idé/ behov, via skisse/ forprosjekt til detaljering og oppfølging i byggefasen. Fagavdelingen er tverrfaglig med 8 arkitekter og 8 ingeniører, og vi opplever en stadig økende etterspørsel etter vår kompetanse. Forsvarsbygg er underlagt offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på: www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av fagavdeling Prosjektering i NKSB
 • Ivareta personalansvar for fagavdelingen 
 • Oppdragsansvarlig for rådgivnings- og prosjekteringsprosjekter
 • Bidra faglig i NKSBs tverrfaglige oppdrag og oppgaver
 • Markedsføring og innsalg av tjenester til aktuelle oppdragsgivere
 • Deltakelse i NKSBs ledergruppe og bidra aktivt i den daglige og strategiske utviklingen av seksjonen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad eller tilsvarende utdanning, gjerne arkitekt eller ingeniør
 • Erfaring med arbeid i tverrfaglige prosjekteringsgrupper 
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring med personal og resultatansvar, samt erfaring som prosjekteringsleder
 • Erfaring fra arbeid med effektivisering og forbedring av arbeidsprosesser er ønskelig
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Strengt Hemmelig/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strategiske og analytiske egenskaper  
 • Strukturert
 • Høy gjennomføringsevne
 • Nytenkende og løsningsorientert 
 • Gode lederegenskaper  

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra kr. 765 100,- til kr. 963 200,- (ltr 78 - 86). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode lån, forsikrings,- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo

Kontaktpersoner

Helge Langberg
Leiar for Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg
Telefonnummer: (+47) 90689579

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger