Avdelingsleder prosjektering og byggeledelse   

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Den omfatter hele InterCity-utbyggingen, inkludert prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16 ,samt flere prosjekter på Vestlandet.

Vi søker nå etter Avdelingsleder for prosjektering og byggeledelse i fagenheten Teknikk og konsept. Fagenhetens oppgaver er blant annet å bidra med retningslinjer og standardisering innen utbyggingsprosjekter gjennom erfaringsdeling, standardisering, kostnadsoptimalisering og anvendelse av beste praksis, i tillegg til å være Utbyggings kontaktpunkt innen enhetens fagområder.

I avdeling Prosjektering- og byggeledelse, er medarbeidere med en rekke stillinger innen prosjektering og byggeledelse i Utbyggingsdivisjonen samlet. Avdelingen har fire seksjoner: Prosjekteringsledelse, Byggeledelse, 3D/BIM og Systematisk ferdigstillelse. Avdelingsleder vil ha budsjett- og personalansvar for avdelingen, og vil ha ansvar for valg og forankring av tekniske løsninger, systemer og prosesser, samt sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen fagområdene i Utbyggingsdivisjonen.

Vi søker nå etter en drivende og erfaren leder til å lede denne avdelingen! Avdelingsleder prosjektering og byggeledelse rapporterer til Leder teknikk og konsept. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for faglig bistand innen fagområdene som bidrar til profesjonell gjennomføring av våre prosjekter i alle faser
 • Ansvar for god kompetansestyring, ressursutnyttelse og tilstrekkelig kapasitet i divisjonen på tvers av prosjektene innen avdelingens fagområder 
 • Personalansvar og budsjettansvar for medarbeidere i avdelingen
 • Ansvar for at gode og kostnadseffektive løsninger velges innen fagområdene
 • Tilrettelegge for erfaringslæring, utvikling, anvendelse og styring av beste praksiser
 • Tilrettelegge for god medarbeiderutvikling og karriereplanlegging som bidrar til å gjøre Bane NOR til en attraktiv arbeidsgiver
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger
 • Veiledning og rådgivning innen fagområdene og kontakt mot andre fagmiljøer i Bane NOR

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som master/sivilingeniør eller bachelor/ingeniør innen relevante fagområder
 • Solid erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med fokus på samferdselsanlegg
 • Erfaring og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Vi ønsker at du har ledererfaring, er initiativrik, setter retning, inspirerer, tar ansvar, gir handlingsrom og har utholdenhet 

Personlige egenskaper

 • Du er utpreget løsningsorientert med stor interesse for ny teknologi
 • Du skaper tillit gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med ledelse og andre enheter
 • Det forventes at du får gjennomslag for målsetninger og planer, blant annet gjennom å utvikle og videreutvikle nettverk internt og eksternt
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer både innen ledelse og fag
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Personal billett med Vys tog

Kontaktpersoner

Lars André Tangerås
Telefonnummer: 91675735

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger