Avdelingsleder Plan-, drifts- og eiendomsavdelingen, 2-årig vikariat

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig 100 % vikariat som avdelingsleder for Plan-, drift- og eiendomsavdelingen, med mulighet for fast ansettelse. Avdelingslederen er direkte underlagt rådmannen og inngår i rådmannens ledergruppe.

Plan-, drift- og eiendomsavdelingen (PDE) består av avdelingsingeniør, konsulent, renholdere, vaktmestere, jord- og skogbruksleder og seniorkonsulent. Avdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Røyrvik kommunes bygninger, tekniske anlegg og utearealer. I tillegg har avdelingen ansvaret for kommunens landbrukstjeneste og en rekke andre tjenester til kommunens innbyggere, tilsatte og besøkende. 

 

Stillingens arbeidsområde:

 • Drift- og vedlikehold av kommunens bygningsmasse
 • Kommunaltekniske tjenester 
 • Bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Røyrvik kommune.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Saksbehandling, personal- og økonomiansvar

 

Vi ønsker en person med:

 • Høyskole innen relevante fagområder / Teknisk fagskole
 • Formell kompetanse innen økonomi og lederskap, helst fra kommunal sektor
 • Bred ledererfaring
 • God kjennskap til avdelingens arbeidsområde
 • God forståelse for politiske prosesser
 • Kreativitet med tanke på å samordne aktiviteter til en velfungerende og brukervennlig avdeling, samtidig utvikle et godt faglig arbeidsmiljø
 • Selvstendighet med høy grad av gjennomføringsevne
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk

Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

 

Tilsettingsvilkår:

 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil i tjenesten.
 • Før tilsetting må gyldig politiattest framlegges.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3/hovedtariffavtalen kap. 1 § 2.3.

 

Søknaden sendes:

Søknad på stillingen sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no

Tiltredelse: Snarest

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.

Kontaktpersoner

Ola Peder Tyldum
Rådmann
Telefonnummer: 74336302
Mobil: 48244146

Hvem er Raarvihken tjïelte / Røyrvik kommune?

Jielijes voenge - Ei levende fjellbygd

 Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret. Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstsvilkår.

Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg.