Avdelingsleder lufthavndrift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Konsernenheten Drift & Infrastruktur i Avinor har overordnet ansvar i matrise for fagområdene drift og infrastruktur i hele konsernet. Enheten skal samle kompetanse og oppgaver knyttet til enhetlige driftskonsepter, standarder og forvaltning av infrastruktur, og har myndighet til å beslutte tilstrekkelige og kostnadseffektive standarder innenfor ansvarsområdene. Enheten skal sikre at Avinor benytter beste praksis knyttet til driftskonsepter og drift/forvaltning av infrastrukturen på tvers av samtlige lufthavner, samt sørge for at konsernets stordriftsfordeler blir realisert.  

Avdeling Lufthavndrift i Drift & Infrastruktur har overordnet ansvar for driftskonsepter og standarder på tvers av alle lufthavner i Avinor, og vi søker nå avdelingsleder lufthavndrift 

Vil du være med å utvikle fremtidens flyplasser? 

Som leder av avdelingen har du ansvaret for å utvikle, etablere og følge opp de strategiske og overordnede føringene for lufthavndrift i Avinor, i tett samspill med de operative lufthavnene. 

Avdelingen skal sørge for å sikre konkurransedyktig ivaretagelse av fagområdene innenfor lufthavndrift (flyside- og terminaldrift) i konsernet som helhet. Avdelingen skal, i tråd med gjeldende lover og regler, legge til rette for at konsernet og resultatenhetene kan nå sine forretningsmål gjennom å etablere skalerbare driftskonsepter og standarder. Avdelingsleder må ha fokus på sikkerhet og HMS og sørge for at det blir ivaretatt i avdelingens arbeid. 

Avdeling Lufthavndrift vil omfatte: 

 • Plass, brann- og redningstjeneste 
 • Øvrige bakketjenester, airside safety 
 • Driftssentral og flyparkering 
 • Terminaldrift 
 • Operativ security 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes. 
 • Stillingen rapporterer til konserndirektør Drift & Infrastruktur.  

Viktige arbeidsoppgaver 

 • Lede og utvikle avdelingens ressurser og kompetanse 
 • Operasjonalisere strategien for lufthavndrift i Avinor gjennom lufthavnkonsepter og standarder for driftsmodeller og arbeidsprosesser 
 • Definere og sikre kostnadseffektive og skalerbare lufthavndriftsprosesser, samt sørge for at disse kontinuerlig forbedres i tråd med beste praksis 
 • Aktivt forvalte fagområdene innen lufthavndrift, med et langsiktig og helhetlig perspektiv, med sikte på standardisering, effektivisering og kontinuerlig forbedring 
 • Optimalisere Avinors kjerneprosesser for drift av flybevegelser og drift av passasjer- og godsflyt, samt ivareta delegert prosesseierskap 
 • Støtte resultatenhetene i optimalisering og implementering av prosesser og fag innen lufthavndriftområdet 
 • Identifisere og utnytte stordriftsfordeler mellom lufthavnene 
 • Sørge for at Avinor er oppdatert med hensyn til myndighetspålagte krav  
 • Holde seg oppdatert på utviklingen i fagområdene innen norsk og internasjonal luftfart 
 • Bidra aktivt og helhetlig inn i ledergruppen til Drift & Infrastruktur 

Kvalifikasjoner 

 • Høyere utdanning fra universitets- og/eller høyskole innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan erstatte krav til formell utdanning. 
 • Minimum 3-5 års erfaring fra operativ virksomhet eller konsulentvirksomhet 
 • Gode og dokumenterte lederegenskaper og god gjennomslagskraft på tvers i organisasjonen 
 • God økonomi- og forretningsforståelse 
 • Det vil være en fordel med erfaring fra industrivirksomhet og/eller endringsledelse, samt erfaring fra prosessoptimalisering og metodikk for kontinuerlig forbedring. Relevant nettverk til hjelp i arbeidet med å videreutvikle fagområdene er ønskelig.  

Personlige egenskaper 

 • Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert 
 • Etterleve verdier som integritet, respekt og likeverd 
 • Initiativrik med god gjennomføringsevne 
 • Strukturert og selvstendig arbeidsform 
 • Motivere og skape resultater gjennom de ansatte 
 • Tillitsskapende og serviceorientert 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, på norsk og engelsk 

Vi kan tilby 

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde 
 • Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Gode velferdsordninger 
 • Arbeidssted er Oslo lufthavn 
 • Stillingen innebærer noe reisevirksomhet 
 • Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn, kan fremlegges og godkjennes.  
 • Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre eller Øystein Malme.

Kontaktpersoner

Jan Egil Myhre
Rådgiver, Habberstad
Telefonnummer: (+47) 908 92 522

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger