Avdelingsleder kommunalteknisk drift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Nittedal kommune har ledig stilling som avdelingsleder for kommunalteknisk driftsavdeling ettersom dagens avdelingsleder går av med pensjon.

Kommune har ca 100 km kommunale veier. Ledningsnettet for vann og avløp strekker seg igjennom hele Nittedal og er totalt på 190 km med tilhørende renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og og trykkøkere. Avdelingen flyttet høsten 2018 inn i helt nye lokaler på Skytta.   

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder for kommunalteknisk drift har personal- og økonomiansvar, og skal lede en avdeling med medarbeidere som drifter og vedlikeholder kommunens anlegg innenfor vann, avløp og vei. Avdelingen har i dag 20 ansatte. Avdelingen har en sentral drift og beredskapsfunksjons for kommunen og innbyggerne. 

 • Drift og vedlikehold av 2 renseanlegg, 25 avløpspumpestasjoner og avløpsledninger
 • Drift og vedlikehold av 4 høydebasseng og 5 trykkøkningsstasjoner og vannledninger
 • Drift og vedlikehold av kommunens veier, gang og sykkelstier, bussholdeplasser og andre samferdelsesanlegg
 • Vinterdrift av veier som driftes kommunalt og oppfølging av private leverandører
 • Utbygging/rehabilitering av kommunale anlegg innen vei, vann og avløp på bestilling fra kommunalteknisk planlegging
 • Kontakt , service og noe saksbehandling for henvendelser fra kommunens innbyggere 
 • Anskaffelser for tjenesteleveranse og investeringer for maskiner/redskap
 • Kontakt og samarbeid med andre avdelinger og enheter i kommunen 

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdanning, fortrinnsvis innen veiteknikk/kommunalteknikk
 • Relevant ledererfaring
 • Kjennskap til aktuelt lovverk og kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • Relevant erfaring innen økonomi og anskaffelser
 • Søkere med annen formell bakgrunn/erfaring eller tilleggsutdanning innen fagområdet vil bli vurdert. Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Fagskole / Fagbrev (2 år)  

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert, motivert og god på å planlegge både på kort og lang sikt
 • Du kan arbeide selvstendig og systematisk og har gode samarbeidsevner 
 • Omstilling og endringsvillig
 • Evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeidere
 • Omgjengelig og serviceinnstilt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlig egnethet, interesse for å bidra i en kommune i vekst  

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver knyttet til ledelse, samarbeide, fag og utvikling
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

Generell informasjon  

Alle bes søke elektronisk. Interne søkere må bruke sin private e-postadresse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om; å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne, å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

 Kommunen ønsker ikke å bli kontaktet av annonse/telefonselgere. 

Kontaktpersoner

Bjørn Rønholt
Enhetsleder
Mobil: 480 04 539

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.