Avdelingsleder - Ingeniørgeologi og skred

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring, og gjerne bakgrunn som ingeniørgeolog fra NTNU, i en stilling hvor du får ansvar for å utvikle og posisjonere vår avdeling for ingeniørgeologi og skred. For denne rollen trenger du forretningsorientering og sterk driv for å lykkes.

Er du vår nye Avdelingsleder Ingeniørgeologi og skred? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Ingeniørgeologi og skred avdeling

Som vår nye Avdelingsleder Ingeniørgeologi og skred blir du en del av Divisjon Geo som omfatter 5 avdelinger med arbeidsoppgaver innen ingeniørgeologi, skred, tunnelteknikk, geoteknikk og grunnundersøkelser. Vi er i dag ca 85 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Tønsberg, Bergen og Longyearbyen. Oppdragene våre er landsdekkende og grenser fra små eneboligprosjekter til store vei-, bane-, fjellanlegg og alle typer konstruksjoner i fjell og løsmasser. Denne avdelingen har 20 medarbeidere over hele landet, så noe reisevirksomhet må påregnes. Du rapporterer til Divisjonsleder Geo og deltar i divisjonens ledergruppe.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Sikre avdelingens resultater – økonomisk og faglig
  • Være aktiv i markedsarbeid og tilbudsprosesser, slik at Rambøll vinner oppdrag
  • Følge opp gjennomføring av ulike prosjekter slik at Rambøll når sine forretningsmål
  • Delta i divisjonens ledergruppe og være en sentral bidragsyter til dens vekst
  • Initiere og lede forbedringsprosesser samt delta i felles faglige nettverk med andre Rambøll-kontor nasjonalt og internasjonalt
  • Oppdragsarbeid

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Mastergrad evt. PhD i ingeniørgeologi
  • Minimum 7 års erfaring

I denne rollen vil det være en fordel om du også ser deg selv som inkluderende og troverdig, ærlig og real, resultat- og løsningsorientert og en utpreget lagspiller. Du er initiativrik og liker å ta ansvar. Du evner å kommunisere på en god måte med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere. Rambøll tilbyr lederutvikling både for dem som er ledere, og for dem som ennå ikke har hatt lederansvar.

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 22.09.2019.

Har du spørsmål? Kontakt Divisjonsleder Jan Erik Buan, mobil 93243099.  

Kontaktpersoner

Jan Erik Buan
Telefonnummer: +47 93243099

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger