Avdelingsleder HMS

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg søker en ny leder for HMS-avdelingen. I tillegg til å være leder for avdelingen vil stillingen ha et koordineringsansvar for HMS-arbeidet i hele organisasjonen. Stillingen er en del av ledergruppen i Miljøseksjonen, og vi ser etter deg som vil være et positivt bidrag inn i gruppen. Avdelingen består i dag av syv kompetente personer, med et stort spenn i faglig bakgrunn. Dette speiler arbeidsoppgaver avdelingen jobber med, som er HMS- og miljørådgivning til andre avdelinger, samt oppgaver innenfor spesifikke HMS-områder i anskaffelser, utbygging og drift. Forsvarsbygg benytter LEAN som arbeidsmetode, og har fokus på effektivisering og digitalisering. 

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

Leder for HMS-avdelingen:

 • Identifisere og prioritere forbedringsarbeid innenfor HMS. Initiere og følge opp større leveranser 
 • Planlegge og fordele HMS oppgaver, legge til rette for samarbeid mellom rådgivere på forskjellige lokasjoner
 • Ansvar for vedlikehold, videreutvikling og implementering av Forsvarsbyggs HMS- og miljøstyringssystem
 • Personalansvar for rådgivere i avdelingen
 • Delta i miljøseksjonens ledergruppe
 • Gjennomføre og delta i HMS- og miljøoppdrag

HMS-koordinator for Forsvarsbygg:

 • Være kontaktpunkt for Forsvarsbyggs ansatte og ledelse for HMS-relaterte tema
 • Holde dialog med ledere i organisasjonen med delegert HMS ansvar  
 • Sørge for felles løsninger i HMS arbeidet
 • Bidra i videreutvikling av systemet for HMS internkontroll   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå gjerne med spesialisering i HMS, innen relevante tekniske, bygg- eller eiendomsfag. Lavere utdannelse sammen med lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende master
 • Ledelseserfaring
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig på norsk
 • Fremstillingsevne muntlig og skriftlig på engelsk
 • Ønskelig med erfaring fra HMS-arbeid i større virksomheter
 • Ønskelig med erfaring med å holde kurs og drive opplæring
 • Ønskelig med kjennskap til SHA på bygg- og anleggsplasser
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Seceret      

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og god på relasjonsbygging
 • Er proaktiv og løsningsorientert
 • Gode lederegenskaper
 • Strukturert
 • God helhets- og organisasjonsforståelse                

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) med et lønnsspenn fra 741.300 - 860.300 (lønnstrinn 77-82). For særskilt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger  

Kontaktpersoner

Torild Jørgensen
Leder miljøseksjonen
Telefonnummer: 95919679

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger