Avdelingsleder HMS og Kvalitetsstyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en besluttsom og initiativrik leder av HMS og kvalitetsavdelingen i konsernstab Sikkerhet og Kvalitet. Rollen vil være sentral i arbeidet med å modernisere og bygge opp HMS og kvalitetskulturen i Bane NOR og vil ivareta det faglige oppfølgingsansvaret mot divisjonene innen områdene HMS, SHA og Kvalitet. Stillingen innebærer personalansvar og vi krever mange års relevant erfaring, fortrinnsvis fra større organisasjoner innen HMS, SHA og kvalitetsledelse. Tar du utfordringen?

Arbeidsoppgaver
 • Lede fagområdene HMS, SHA og kvalitet fra konsernstab Sikkerhet og Kvalitet
 • Etablere og videreutvikle selskapets overordnete styringssystem og styrende dokumenter innen fagområdet
 • Utarbeide og kommunisere strategiske handlingsprogrammer basert på avdekkede svakheter
 • Lede, motivere og videreutvikle fag og metodeverk gjennom konserninitiativer i samråd med fagnettverket.
 • Videreutvikle systemer og metodikk for effektiv måling og læring fra avviksrapporter og hendelser
 • Utføre og stille krav til undersøkelser og granskinger etter alvorlige hendelser
 • Verifisere fremdrift og etterlevelse i divisjonene gjennom revisjoner, inspeksjoner og uformelle tilsynsaktiviteter
 • Rapportere status, resultater og utfordringer til konsernledelsen og myndigheter
Ønskede kvalifikasjoner
 • Minimum 10 års relevant erfaring fra HMS/SHA og kvalitetsledelse i større komplekse organisasjoner
 • Erfaring med oppbygging og drift av ledelsessystemer basert på ISO 9001
 • Ledererfaring fra roller med personalansvar i store komplekse organisasjoner
 • Inngående kunnskap og erfaring med revisjoner
 • Høyere utdannelse kreves (masternivå), innen typisk økonomi, ledelse, kvalitetsstyring, HMS, SHA
Personlige egenskaper
 • Du må være selvstendig og målrettet
 • Evne til å operasjonalisere komplekst stoff
 • Utpregede samarbeidsevner
 • Metodisk og systematisk
 • Klar, presis og strukturert kommunikasjon
 • Du må ha evne til å motivere og utfordre ledere og medarbeidere og oppleves som trygg, omgjengelig og tillitsskapende
Vi tilbyr
 • En sentral rolle med stor påvirkningskraft
 • Et meningsfylt arbeid hos en viktig samfunnsaktør
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • P.t. personalbillett med NSBs tog
 • Sentral beliggenhet i Oslo sentrum
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Karsten Boe
Telefonnummer: (+47) 977 56 493

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon