Avdelingsleder GK Kulde

Stillingsbeskrivelse

Vil du lede avdeling Kulde SørØst og tilby de besteenergieffektive løsningene i bygg til et marked i vekst? 

GK Kulde er organisert som en landsdekkende divisjon i GK Inneklima ogomfatter 96 medarbeidere fordelt på 10 avdelinger i Norge. Avdeling GK KuldeSørØst har en viktig rolle i divisjonen for å bygge opp om ambisjonen om å væreNorges ledende kulde- og varmepumpe-entreprenør. 
 
Som avdelingsleder for GK Kulde SørØst vil du lede din avdeling gjennommålsetninger, budsjetter og markedsplaner. Som avdelingsleder er du overordnetansvarlig for alle prosjekter i din avdeling og du må sørge for oppfølging avdine medarbeidere i deres hverdag. Du bygger tillit og gode relasjoner tilulike aktører både internt og eksternt, samtidig som du også besitter en fagligtyngde og har god innsikt i markedet. I GK legger vi vekt på en helhetligtotalteknisk vurdering og dine arbeidsoppgaver vil være tverrfaglige med fokuspå dagens utfordringer i byggebransjen. Vi ser etter deg som erresultatorientert med gode kommunikasjonsevner, har faglig interesse og viljobbe for et bedre miljø.  
 

Arbeidsoppgaver:

 • Aktiv kundebehandling og markedsbearbeiding
 • Utøve operativ ledelse av avdelingen
 • Personal, budsjett, økonomi og resultatansvar
 • Ansvar for å definere, prioritere, iverksette og følge opp tiltak i forhold til handlingsplaner

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å motivere mennesker  
 • Strukturert, resultatorientert og fokus på økonomi 
 • Fortrinnsvis ingeniørbakgrunn, gjerne fagkunnskap fra VVS/kjøling/elektro 
 • Prosjektleder- og rådgivererfaring 
 • Gjerne erfaring fra eiendomsforvaltning 
 • Generelt god IT kunnskap  

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning
     

Kontaktpersoner

Frode Børresen
Divisjonsdirektør Kulde
E-postadresse: frode.borresen@gk.no
Telefonnummer: +47 906 78 415

Hvem er GK ?

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen ventilasjon, elektro, rør, sikkerhet, byggautomasjon, kulde og energi. Våre mer enn 3300 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen omsetter for 6 milliarder kroner.

Les mer om GK og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon