Avdelingsleder GEO Prosjektering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en utviklingsorientert leder til vår avdeling for GEO prosjektering

Norges største fagmiljø innen geofagene finner du i Multiconsult. Vi er til stede over hele landet og er stolte av vår posisjon som totalleverandør på rådgiving, prosjektering og felt- og laboratorietjenester. Vår kultur, med en sterk faglig ryggrad, har gjort «Geo i Multiconsult» til en merkevare. Med en rykende fersk fagstrategi i sekken står nå et samlet geomiljø i selskapet i startblokkene for å utvikle framtidens geotjenester.

Avdeling Geo i Oslo består av totalt 110 medarbeidere. For å bygge kraft til realisering av strategiske målsetninger og rigge for videre utvikling og vekst, vil avdelingen fra 1.juli 2022, deles i to avdelinger. Avdeling GEO Datafangst vil romme vår forretning rundt laboratorievirksomhet, grunnundersøkelser og måletjenester, mens avdeling GEO Prosjektering vil bestå av vår rådgivnings- og prosjekteringsvirksomhet.

Avdeling GEO prosjektering

Vi søker nå en leder som vil være med å sette retning for den videre utviklingen av avdelingen som vil bestå av ca 70 medarbeidere fordelt over tre geoteknikk-seksjoner og en seksjon for bergteknikk. Multiconsult skal være et sted der kompetanse trives og utvikles, og evne til å bygge kultur som støtter opp under strategisk retning vil være en sentral lederoppgave. Avdelingen rommer et av landets største fagmiljø innen GEO og oppdragene spenner fra å bidra i våre aller største tverrfaglige oppdrag som Nytt Rikshospital, Fornebubanen og Ny vannforsyning til Oslo, til våre største og mest komplekse «enfaglige» oppdrag som Ocean Space Center (konstruksjon og geoteknikk) eller byggegropene i Barcode. I avdelingen står faglig kvalitet i fokus og kulturen bærer preg av tillit, godt humør, sosialt samhold og fokus på kunden.
Geofaget står fremfor en spennende utvikling og i tett samarbeid avdelingsleder for GEO Datafangst vil du få et dedikert ansvar for å lede vår GEO-forretning inn i fremtiden.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter en erfaren leder som har god forståelse og et godt bilde av hva som skal til for å bygge fremtidens rådgivere. Du er en kulturbygger som forstår at strategi skal realiseres gjennom menneskene du leder. Den rette personen har gjennomføringsevne og er trygg i sin ledergjerning. Den har kjennskap til anleggsbransjen og evner å bygge nettverk samt å bruke disse aktivt i hverdagen. Den fremtidige lederen opptrer samlende og kommersielt i sine handlinger. Ikke minst jobber den hardt for at resultater skapes gjennom andres og eget arbeid. Vi vil ha en leder som utfordrer og maner til utvikling og samarbeid på tvers. Dette krever relasjonskompetanse, arbeidsglede og evne til å arbeide både på strategisk og operativt nivå.

Av øvrige kvalifikasjoner vil vi vektlegge høyere relevant utdannelse innen ingeniørfag, geoteknisk forståelse, samt erfaring med levering av prosjekteringstjenester. Vi tror videre at rette vedkommende har ledererfaring fra bransjen, besitter et relevant nettverk, med god kjennskap til aktørbildet.

Bli med på å sette retning videre!

I tillegg til å lede din egen ledergruppe med fire seksjonsledere, vil du inngå i ledergruppen til enheten Geo, Vann & Miljø i Oslo. Dine lederkolleger ønsker at du opptrer som en lagspiller, evner å tenke ut over egen enhet og bidrar til at en samlet enhet når sine mål. I tillegg forventes det at du tar en aktiv rolle for å sikre strategirealisering for Multiconsult, på tvers av forretningsområder og geografi i hele selskapet- en spennende oppgave!

Er du nysgjerrig på denne muligheten? Da vil vi gjerne høre fra deg!

For mer informasjon eller en uforpliktende prat om stillingen, ta gjerne kontakt med Direktør for Geo, Vann og Miljø, Therese Bodding Sæthre på tlf: +47 402 18 128

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktpersoner

Therese Bodding Sæthre
Direktør
Telefonnummer: 402 18 128

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger