Avdelingsleder GEO Datafangst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en utviklingsorientert leder til vår GEO-avdeling med lab, felt og måletjenester

Norges største fagmiljø innen geofagene finner du i Multiconsult. Vi er til stede over hele landet og er stolte av vår posisjon som totalleverandør på rådgiving, prosjektering og felt- og laboratorietjenester. Vår kultur, med en sterk faglig ryggrad, har gjort «Geo i Multiconsult» til en merkevare. Med en rykende fersk fagstrategi i sekken står nå et samlet geomiljø i selskapet i startblokkene for å utvikle framtidens geotjenester.

Avdeling Geo i Oslo består av totalt 110 medarbeidere. For å bygge kraft til realisering av strategiske målsetninger og rigge for videre utvikling og vekst, vil avdelingen fra 1.juli 2022, deles i to avdelinger. Avdeling GEO Datafangst vil romme vår forretning rundt laboratorievirksomhet, grunnundersøkelser og måletjenester, mens avdeling GEO Prosjektering vil bestå av vår rådgivnings- og prosjekteringsvirksomhet.

 

Avdeling GEO Datafangst

Vi søker nå en leder som vil være med å sette retning for den videre utviklingen av avdeling GEO Datafangst. Multiconsult skal være et sted der kompetanse trives og utvikles, og evne til å bygge kultur som støtter opp under strategisk retning vil være en sentral lederoppgave. Avdelingen rommer overkant av 30 medarbeidere og en stor utstyrspark fordelt over de tre seksjonene GeoLab, Grunnundersøkelser og Måletjenester. Vi leverer et bredt spekter av tjenester, primært med nedslagsfelt på Østlandet. Vi har en stor maskinpark med borerigger som utfører geotekniske grunnundersøkelser, og sammen med vårt eget laboratorium på Skøyen leveres komplett datagrunnlag både til egen kundeportefølje og til vår rådgivnings- og prosjekteringsvirksomhet. Seksjon måletjenester leverer primært tjenester for overvåkning av anleggsvirksomhet og tilbyr en komplett oppfølging med bygningsbesiktigelse, fastsettelse av vibrasjonsgrenser, vibrasjonsmålinger, støymålinger, støvmålinger og skadeutredninger. Tjenestespekteret utvides stadig og vi har de senere årene også blitt en betydelig aktør innen og turbiditetsmåling og vannkvalitet.

Vi har en ambisiøs strategi for videre utvikling av vår virksomhet og i tett samarbeid avdelingsleder for GEO Prosjektering vil du få et dedikert ansvar for å lede vår GEO-forretning inn i fremtiden. Sentralt i ditt ansvar vil være å videreutvikle avdelingens tjenesteområder ved å gripe mulighetsrommet for nye undersøkelsesmetoder og måletjenester. I tillegg til dette tror vi det ligger store muligheter i å lagre, strukturere og nyttiggjøre innsamlede data til nye tjenester.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter en utviklingsorientert leder med forretningssans og med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Du er en kulturbygger som forstår at strategi skal realiseres gjennom menneskene du leder. Du har god praktisk forståelse og høyt driftsfokus, men evner også å være visjonær og se muligheter, spesielt innen det digitale mulighetsrommet. Som leder er du dedikert og tilgjengelig, evner å snu deg raskt for å gjøre raske avklaringer og beslutninger.

Av øvrige kvalifikasjoner vil vi vektlegge høyere relevant utdannelse innen tekniske fag, og helst erfaring innen geoteknisk rådgivning. Det vil også være positivt om du har erfaring fra driftsenheter, med forståelse for behovene og vurderingene som ligger til grunn. Vi tror videre at rette vedkommende har ledererfaring fra bransjen, besitter et relevant eksternt nettverk og har god kjennskap til aktørbildet.

Bli med på å sette retning videre!

I tillegg til å lede din egen ledergruppe med tre seksjonsledere, vil du inngå i ledergruppen til enheten Geo, Vann & Miljø i Oslo. Dine lederkolleger ønsker at du opptrer som en lagspiller, evner å tenke ut over egen enhet og bidrar til at en samlet enhet når sine mål. I tillegg forventes det at du tar en aktiv rolle for å sikre strategirealisering for Multiconsult, på tvers av forretningsområder og geografi i hele selskapet- en spennende oppgave!

Er du nysgjerrig på denne muligheten? Da vil vi gjerne høre fra deg!

For mer informasjon eller en uforpliktende prat om stillingen, ta gjerne kontakt med Direktør for Geo, Vann og Miljø, Therese Bodding Sæthre på tlf: +47 402 18 128

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktpersoner

Therese Bodding Sæthre
Direktør
Telefonnummer: 402 18 128

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger