Avdelingsleder Forvaltning og prosjekt - 2. gangs utlysing - Vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vann og avløp er et eget tjenesteområde innenfor Sektor for by- og samfunnsutvikling, og omfatter den samlede drift, forvaltning og utbygging innenfor vann- og avløpssektoren i Lillehammer kommune. Vi har mange store og spennende oppgaver å løse innenfor fagområdet, blant annet skal vi bygge et nytt vannverk som skal tas i bruk i 2020. Tjenesteområdet Vann og avløp består totalt av 52 årsverk, fordelt på tre avdelinger. 

Ved vår avdeling Forvaltning og prosjekt skal vi ansette ny avdelingsleder. Avdelingen består av 5 saksbehandlere, 5 prosjektledere og 1 byggeleder. 

Avdelingens hovedtjenester er bygging/rehabilitering av tekniske anlegg og infrastruktur, samt forvaltningsoppgaver innen VA - blant annet fakturering av kommunale avgifter, pålegg og tilsyn, søknadsbehandling, rapportering til myndigheter og oppfølging av forurensingsaker.

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av avdelingen, herunder faglig, økonomisk og administrativ ansvar.
 • Oppfølging av prosjektledere og prosjektporteføljen
 • Oppfølging og bistand til saksbehandlere
 • Personalansvar
 • Ansvar for HMS, IK og kvalitetssystem i egen avdeling og i avdelingens prosjektportefølje
 • Delta i og samordne prosesser, prosjekter og aktiviteter med de andre to avdelingene

 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor/master innen relevante fagfelt, for eksempel VA, bygg/anlegg, juss, offentlig forvaltning
 • Ledererfaring
 • Erfaring med prosjektgjennomføring
 • Erfaring fra VA-bransjen og/eller offentlig forvaltning
 • Førerkort klasse B
 • Personlige egenskaper
 • Samlende og støttende som leder
 • Evne til å bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Løsningsorientert og evner å tenke helhetlig
 • Tydelig og beslutningsdyktig
 • Systematisk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Vi tilbyr

 • En spennende, allsidig og samfunnsnyttig jobb
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale / kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Kontaktpersoner

Stine Holmøy
VA-sjef

Hvem er Lillehammer kommune?

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her