Avdelingsleder for trikkens verksteder, stillverk & renhold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sporveien søker etter en dynamisk avdelingsleder for trikkens verksteder, stillverk & renhold.  Du vil være ansvarlig for 5 driftsledere som leder ca. 90 ansatte fordelt på basene Grefsen og Holtet.  Hovedarbeidssted for stillingen vil være ved vår base på Grefsen og stillingen rapporterer til Verkstedsjef Trikk.

I stillingen som avdelingsleder vil du få ansvar for å sikre stabil vognleveranse for gjennomføring av oppsatt ruteplan. Vi ser etter deg som har en brennende interesse for moderne verkstedsdrift og som liker å holde deg faglig oppdatert. Du er strukturert, målrettet og resultatorientert. Du trives med å lede andre mennesker og få disse til å yte sitt beste, både som enkeltindivider, men også i team.

Vi lover deg en spennende reise i en bransje med stor endring og som er i en spennende utvikling. Tar du utfordringen?

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for gjennomføring av planlagt og korrektivt vedlikehold utfra drifts- og kostnadshensyn
 • Sette overordnede mål for avdelingen og sikre involvering av medarbeidere slik at målene nås
 • Påse at avdelingen følger gjeldende regler og retningslinjer iht. styringssystem og instrukser
 • Sikre at krav til kvalitet, sikkerhet og vogntilgjengelighet ivaretas
 • Bidra til at sikkerheten og kvaliteten for produksjonsenheten kontinuerlig forbedres
 • Overordnet ansvar for optimalisering og kompetanseutvikling av verkstedets personale
 • Ansvarlig for å utarbeide produksjons- og skiftplaner i samarbeid med ressurskoordinator
 • Utarbeide budsjett for avdelingen i samarbeid med verkstedsjef
 • Standardisere arbeidsmetoder på tvers av skiftene
 • Øke effektiviteten gjennom å identifisere og gjennomføre forbedringstiltak ved bruk av Lean

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen ledelse, elektro, maskin, logistikk eller lignende  
 • Lang erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn
 • Ledererfaring fra lignende virksomhet
 • Solid kjennskap til vedlikehold og vedlikeholdssystemer
 • Gode ferdigheter i bruk av databaserte støttesystemer
 • Prosjekterfaring
 • Evne til å tolke kontrakter
 • I tillegg til gode kommunikasjonskunnskaper i norsk, ønsker vi deg som i tillegg behersker engelsk på teknisk nivå.

Ønskede egenskaper:

 • Evner å tenke helhetlig på tvers av avdelinger og områder
 • Erfaring fra endringsledelse og transformasjon
 • Evner å skape et fundament for kulturendring
 • Kunne sette krav og ikke minst følge dem opp via prosesskonfirmering samt standardisere arbeidsoppgaver på tvers av avdelinger og skift
 • Erfaren i bruk av Lean verktøy i praksis, og ikke bare i teorien
 • Du er en synlig leder som anser «Shop Floor Management» som en naturlig del av din lederstil
 • Du sikrer at krav til kvalitet, sikkerhet og vogntilgjengelighet ivaretas
 • Du er samhandlende og tålmodig

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht. regelverk for dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). 

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Ønskes mer informasjon om stillingen kan Verkstedsjef Trikken kontaktes; Jan Bøgh Andersen, tlf +47 481 40 561 eller mail jan.bogh.andersen@sporveien.com

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Senior rekrutteringsrådgiver
Jan Bøgh Andersen
jan.bogh.andersen@sporveien.com
Telefonnummer: +47 481 40 561

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Viken. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet 155 millioner passasjerer i 2020. Konsernet har 3700 ansatte og en omsetning på 4,7 milliarder kroner.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene Økonomi og finans, HR, Kvalitet og HMS, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsernutvikling, Digitalisering og innovasjon, IT, Konsernjuridisk og compliance, Informasjonssikkerhet og Eiendom.

Det er 166 ansatte i konsernsenteret.