Avdelingsleder Fagressurser

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Enheten Eiendomsforvaltning har ansvaret for å sikre funksjonelle, energigjerrige og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Det skal etableres et avdelingsledernivå i enheten. 

Vi står ovenfor en større satsning på vedlikehold og søker en avdelingsleder som kan ledelse og som vil bidra til å komplettere og videreutvikle en avdeling med spesialkompetanse; Tekniske fag, Brann og sikkerhet, Klima, miljø og energi mm. Avdelingen skal bidra til at kommunen stiller de riktige krav og at det velges gode løsninger for å utforme fremtidens bygg. Avdelingen deltar i både utvikling av nye prosjekter, og forvaltning og oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Dette skal skape fremtidens smarte og klimakloke bygg.

 

Arbeidsoppgaver

 • Personal, faglig og økonomisk ansvar for avdelingen
 • Lede, utvikle og profesjonalisere fagressursavdeling
 • Bygge opp avdelingen med nødvendig kompetanse og kapasitet
 • Bidra til innovative, klimakloke og levetidsøkonomisk riktige løsninger for kommunens bygninger
 • Bygge opp gode kravspesifikasjoner, følge opp innleide rådgiverressurser og sørge for erfaringstilbakeføring
 • Være en pådriver til utvikling av nye og bedre løsninger gjennom god tverrfaglig samhandling med kompetansemiljøer på tvers i Eiendom, i kommunen og med eksterne fagmiljøer.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning på masternivå
 • Erfaring fra ledelse av spesialister innen teknisk eller byggesektor
 • Faglig kompetanse på tekniske løsninger og beregningsmetoder
 • Dokumentert erfaring og resultater som leder
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med erfaring fra og forståelse for hensyn mellom forretning og politikk
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Utdanningsretning
 • Administrasjon og ledelse

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad
 • Personlige egenskaper
 • Du er utviklings- og resultatorientert, beslutningsdyktig og handlekraftig
 • Du er en synlig leder som involverer, kommuniserer tydelig og motiverer til felles innsats
 • Du tenker helhet og på tvers av sektorer og fag
 • Du takler ansvar og høyt tempo
 • Du evner å prioritere, strukturere og systematisere

 

Vi tilbyr

 • En lederstilling med forvaltningsansvar for en stor og variert eiendomsportefølje
 • Ansvar og utviklingsoppgaver som utfordrer og motiverer deg som leder og fagperson
 • Arbeidsmiljø med mange dyktige og engasjerte medarbeidere motivasjon, drive og kompetanse
 • Offentlig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

 

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Vitnemål og attester tas med på intervju

Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Roar Nygaard
Enhetsleder
Telefonnummer: 95101630

Hvem er Bærum kommune ?

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Les mer om Bærum kommune og se flere ledige stillinger