Avdelingsleder Entreprise

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søkeravdelingsleder for entreprisemarkedet på Romerike 

 
Vi søker én handlekraftig og utviklingsorientertleder, med god struktur og erfaring fra elektrobransjen tilvår entrepriseavdeling på Kjeller, Romerike. GK Elektro ønskerå tiltrekke seg medarbeidere som er fleksible, kreative og evner å finnenye løsninger.  
 
Som avdelingsleder forentrepriseavdelingen vil du ha operativt ansvar for forretningsområdet og haen nøkkelrolle i arbeidet for å videreutvikle avdelingen. Ansvaretinnebærer i stor grad planlegging av arbeidet i avdelingen samt drift ogoppfølging ift strategi. Du vil ha tett kontakt med medarbeidere og kunderfor å sikre god kvalitet og servicegrad. Som leder framstårdu som en tydelig og trygg leder, som både evner og lykkes i å få med deg medarbeidere ogå skape gjennomslag hos kunder. Gjennom godt strukturerte prosesser, legger dutil rette for å skape gode resultater. Rollen er i interaksjon med etbredt spekter av mennesker, så du må kunne snakke med alle. Noe reisingmå påregnes.  
 
GK Elektro har fokus på etsterkt fagmiljø, godt samarbeid og en positiv hverdag. De ansatte i GK Elektrojobber tett sammen for felles mål og arbeidsmiljøet er fremoverlent oguformelt. Avdelingen skal betjene entrepriseprosjekter på Romerike.Du må være fagorientert og trives med å jobbe i et flerfaglig teknisk miljøsammen med øvrige GK-fag. Som avdelingsleder i GK Elektro har du detoverordnede ansvaret for å organisere, utvikle og ivareta den dagligedriften i avdelingen, samt være en motivator for avdelingens ansatte. 
 
Dette er en spennende mulighetfor deg som ønsker å være en del av et dynamisk miljø. Vi kan tilby godeutviklingsmuligheter for riktig kandidat. For mer informasjon om stillingen takontakt med Administrerende direktør Liv Andersen på telefon 901 10 443. 
 

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Personal, resultat og budsjettansvar 
 • Lede avdelingen iht. bedriftens verdier, handlingsplaner og budsjett 
 • Utarbeide forslag til og evaluere operative mål, herunder handlingsplan, budsjett, bemanningsplan og markedsplan 
 • Ansvarlig for opplæring i GKs prosess- og produksjonsrutiner (VIP og prosjektoppfølging) 
 • Markedsføre avdelingen samt skape gode og tillitsfulle relasjoner med kunder og leverandører 
 • Ha tett samarbeid med prosjektledere, kundeansvarlig mht. tilbud, anbud og prosjekter, samt følge opp ferdigmelding av prosjekt  

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Bachelor eller Master i fortrinnsvis ingeniørfag, eventuelt Teknisk Fagskole 
 • Erfaring eller fagutdanning fra andre tekniske fag er også relevant  
 • Prosjektleder- og rådgivererfaring 
 • Fordel med ledererfaring 
 • God kjennskap til Norsk Standard NS 8405 og NS 8417 
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å skape gode relasjoner både internt og eksternt 
 • Resultatorientert og fokus på økonomi 
 • Strukturert 
 • Generelt god IT kunnskap  

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i en offensiv bedrift 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter  
 • Kurs og etterutdanning  
 • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring  
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold  
 • Billønnsordning og telefonordning 
 • Aktiv bedriftsidrett 
Søknader vil behandles fortløpende.

Kontaktpersoner

Liv-Therese Andersen
Administrerende direktør
Telefonnummer: 901 10 443

Hvem er GK ?

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen ventilasjon, elektro, rør, sikkerhet, byggautomasjon, kulde og energi. Våre mer enn 3300 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen omsetter for 6 milliarder kroner.

Les mer om GK og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon