Avdelingsleder, enhet Kommunalteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. juli, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder for avdeling forvaltning, plan og prosjekt ved enhet Kommunalteknikk. 

Kommunalteknikk har ansvar for vei/park, vannforsyning, avløp og oppgaver på miljø/forurensing. Her er et bredt og dyktig fagmiljø med svært varierte og spennende oppgaver. Avdeling for forvaltning, plan og prosjekt jobber med planlegging, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, samt HMS, kvalitetssikring og miljø mm. Du vil pr.tiden ha ansvar for 15 årsverk. 

Gjennom delegert myndighet fra enhetsleder, har du som avdelingsleder ansvar for avdelingens tjenestetilbud, økonomi- og personalressurser. Vi ønsker å utvikle mestringsorienterte ledere som har fokus på de tre overordnede ansvarsområdene når lederen planlegger, organiserer, leder og følger opp arbeidet. Lederen må kjenne til lov, avtaleverk og politiske vedtak som setter rammer for handlingsrommet.  

Arbeidsområder

 • planlegge, organisere, lede og følge opp avdelingens tjenestetilbud, økonomi- og personalressurser i tråd med gjeldende lov, avtaleverk og politiske vedtak
 • bistå og være stedfortreder for assisterende byingeniør 
 • samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • bidra til å utvikle enheten for å sikre gode tjenester og service til innbyggere og næringsliv

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning på høgskole- og universitetsnivå, fortrinnsvis master, innen bygg og anlegg. Søkere med VA-fag vil bli foretrukket. 
 • erfaring med utredning, planlegging og prosjektering innen avdelingens fagfelt
 • Ønskelige kvalifikasjoner 
 • lederutdanning og/eller ledererfaring 
 • erfaring med hovedplanarbeid/temaplaner
 • tilleggsutdanning innen økonomi

Personlige egenskaper 

 • god rolle- og oppgaveforståelse
 • dine arbeidskollegaer beskriver deg som en lagspiller
 • analytisk og utviklingsorientert
 • god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr

 • dyktige og erfarne kolleger, et svært allsidig fagmiljø og gode arbeidsforhold med moderne og avansert utstyr 
 • en variert og spennende arbeidshverdag 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Kontaktpersoner

Sarune Ruseckiene
Telefonnummer: 71574220
Vidar Dyrnes
Overingeniør
Telefonnummer: 71574283
Mobil: 48156688

Hvem er Kristiansund kommune?

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker. Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.