Avdelingsleder Elektro

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

T-banens elektroinfrastruktur inkluderer alt fra 11KV, likerettere og øvrig elektroinfrastruktur langs kjøreveien og på stasjoner. Dette byr på mange utfordringer da anlegget er en god blanding av både gammelt og nytt, inkludert en rekke pågående oppgraderinger og prosjekter.

Stillingen som Avdelingsleder Elektro innebærer eierskap og ivaretagelse av T-banens Elektro infrastruktur samt ivaretakelse av at kjøreveien til enhver tid er i forsvarlig stand, og i samsvar med lover, forskrifter og øvrig offentlig regelverk.

Du får være med i forskjellige prosjekter og drift i forprosjekteringen, under prosjektet, ved overtagelse og til slutt så har du et drifts-/ vedlikeholdsansvar. Du vil jobbe tett med andre fag så vi søker deg som liker forskjellige utfordringer og som samarbeider godt med andre. Stillingen innebærer personalansvar for driftsingeniører i avdelingen og du rapporterer til vedlikeholdssjef T-bane.

 1. Prosjektarbeid

I stillingen vil du delta i og kan ha ansvar for;

 • Gi innspill til omfang i prosjektene
 • Delta i forprosjekt og godkjenne prosjektering
 • Bemanne prosjektene frem til byggefasen
 • Vurdere behov for særskilte krav til FDV ift vedlikehold
 • Overtagelse av prosjekt
 • Følge opp tidlig driftsfase

2. Vedlikehold og drift

I stillingen vil du delta i og ha ansvar for;

 • Styre egen avdeling
 • Oppfølging av rammeavtaler/service avtaler/økonomi
 • Støttefunksjon til drift innen elektrofaget
 • Oppdatere vedlikeholds instrukser
 • Samarbeide på tvers av faggrupper for at vi skal levere best mulig kvalitet
 • Forvalte kjørestrømmens SCADA system

3.  Forvaltning, drift og vedlikehold av T-banens elektro og kjørestrøms anlegg

4. Være ansvarlig for og gjennomføre mindre vedlikeholdsprosjekter i egen strategi 

Krav til kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning på fagskole eller høyskolenivå, innen elektro. Relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Relevant erfaring fra drift /vedlikehold
 • Erfaring fra prosjektarbeid/prosjektledelse.
 • Fordel med ledererfaring
 • Flytende Engelsk og Norsk

Personlige egenskaper:

 • Evne til å mestre og trives i et operativt nivå samt i prosjekt.
 • Resultatrettet og løsningsorientert.
 • Fleksibel og serviceorientert.
 • Gode evner til å kommunisere eksternt og internt på alle nivåer i organisasjonen.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kun kandidater via vårt rekrutteringsverktøy vil bli vurdert. Henvendelser om stillingen kan rettes til vedlikeholdssjef Chris Nerli, mobil 93412148.

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale
HR/Rekruttering
Mobil: 975 96 270
Chris Nerli
Vedlikeholdssjef Infrastruktur T-bane
Mobil: 934 12 148

Hvem er Sporveien?

Sporveien T-banen AS (T-banen) har ansvar for all T-banedrift i Oslo og Akershus. Selskapet har om lag 620 ansatte. T-banesystemet danner ryggraden i Oslos kollektive transportsystem, og frakter årlig over 122 millioner reisende. I en sammenligning av 34 T-banesystemer internasjonalt kommer T-banen ut med noen av de laveste operative kostnadene. T-banen er et datterselskap i Sporveiskonsernet, som leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedfokus i Oslo og Akershus. Konsernet har om lag 3 800 ansatte og hovedkontor på Tøyen i Oslo. Forventet befolkningsvekst og miljøfokus gjør at kollektivtrafikk er et betydelig satsingsområde i årene fremover.