Avdelingsleder digital tjenesteutvikling og applikasjonsforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nittedal kommune  - For å kunne gi innbyggere, næringsliv og frivillige gode tjenester ogen effektiv forvaltning (Digitalt førstevalg) har vi ambisiøse mål innendigitalisering. På veien inn i digital livsform, skal store deler av kommunenstjenester omgjøres til digitale prosesser og automatiserte funksjoner. Kommunenskal etablere en virksomhetsarkitektur som legger et grunnlag for å realiserekommunens strategiske styringsmål.

Enhet for digitalisering har ansvar for at teknologien understøtter og muliggjør kommunens behov innenfor digitalisering, samt sørge for god drift av systemer og sikker infrastruktur. Digitaliseringsenheten er i dag 14 årsverk og 3 lærlingestillinger; fordelt på områdene IT- drift, IT utvikling, dokumentsenter og innbyggerdialog (servicetorg).  

Har du lyst til å være med å etablere og lede en helt ny avdeling innen digital utvikling i Nittedal kommune?

NITTEDAL KOMMUNE har behov for å styrke sitt team innenfor digitalisering, og søker nå  

Avdelingsleder digital tjenesteutvikling og applikasjonsforvaltning

Avdelingen bidrar til modernisering, effektivisering og standardisering gjennom sitt ansvar for digitalisering av kommunale tjenester.

Stillingen har overordnet fagansvar for teknologivalg, arkitektur, rammeverk og utviklingen av digitale tjenester i henhold til sektorenes behov.

Nittedal kommune sin Digitaliserings- og innovasjonsstrategi viser retning. Vi skal ta i bruk hyllevare systemer, nasjonale og kommunale felleskomponenter og tjenester. Vi trenger deg som kan se det store bildet, og setter alt i system.  

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle avdelingen i tråd med enhver tid gjeldene strategier  
 • fagansvar for teknologi, arkitektur, rammeverk, sikkerhet i løsninger og utvikling  
 • delta innen digital styring av Nittedal kommune
 • bistå i arbeidet med porteføljestyring   
 • ta i bruk statlige og kommunale fellesløsninger og komponenter
 • informasjons arkitektur, forvaltning og master data management
 • implementere arkitektur rammeverk og prinsipper
 • bidra i arbeidet med kompetansekartlegging og kompetanseplanlegging for digitale ferdigheter blant kommunens ansatte
 • lage handlingsplaner innenfor eget område, basert på sektorene og egne behov
 • planlegge og gjennomføre anskaffelser innenfor stillingens ansvarsområde
 • oppfølgning av leverandører og forvaltning av avtaler      
 • koordinere It-utviklingen i Nittedal kommune og være pådriver for å innføre nye og tilpasse eksisterende IT -løsninger som gir gevinst for kommunen           

Kvalifikasjoner

Utdannelse: 

 • bachelor/master innen IT (Høyere utdannelse innen IT/Digitalisering)
 • relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • sertifisering innen prosjektledelse 

Krav til erfaring:

 • du har god kunnskap over den teknologiske utviklingen, sikkerhet og sårbarhet
 • du danner deg raskt oversikt over kommunens digitale posisjon i forhold til resten av kommunesektoren, og evner å se hvordan arkitektur kan understøtte kommunens styringsmål, og den digitale utviklingen 
 • du har god forståelse for de forretningsstrategiske fordelene knyttet til digitalisering         
 • solid ledererfaring innen arkitektur og utvikling av digitale tjenester
 • kunnskap om arkitekturprinsipper, løsningsdesign og gjerne fra leverandørsiden
 • kunnskap om bruken av nasjonale/kommunale felleskomponenter og løsninger
 • erfaring med å implementere arkitektur rammeverk og prinsipper
 • solid erfaring med leverandørstyring og kontraktsoppfølging
 • kjennskap til kommunemarkedet og gjerne fra leverandørsiden
 • erfaring fra arbeid med endringsledelse og forbedringsprosesser     

Det er ønskelig at du også har:  

 • erfaring innen digital utvikling innen kommunal virksomhet
 • god økonomi og forretningsforståelse
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne      

Personlige egenskaper

Du er / du har

 • genuint opptatt av å forenkle, fornye og forbedre ved bruk av teknologi og gode prosesser
 • der hvor andre ser begrensinger - ser du muligheter
 • du evner å se det store bilde - til beste for kommunen
 • evner å jobbe selvstendig, systematisk og effektivt - også under press
 • gode samarbeidsevner og god kundeforståelse.
 • evne til oversikt og prioritere arbeidsoppgaver
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevnegode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • godt arbeidsmiljø
 • trimrom
 • gratis parkering
 • elbilladning
 • lønn etter avtale
 • god pensjonsordning

Kontaktpersoner

Bente Larsen
Enhetsleder Digitalisering
Mobil: 992 75 374

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har over 24000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.