Avdelingsleder Dekommisjonering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker avdelingsleder til vår nyopprettet dekommisjoneringsavdeling. Denne avdelingen har ansvaret for å etablere og utvikle våre planer og prosesser for en trygg dekommisjonering av de norske atomanleggene.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverføring av IFE sin nukleære organisasjon til NND.

Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter. 

Som ansatt i NND vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk. 

Ansvarsområdene vil være:

 • Etablere og forvalte NNDs dekommisjoneringsprosess
 • Lage og oppdatere overordnende dekommisjoneringsplaner, i samarbeid med sektor sikkerhet, kvalitet og miljø
 • Lage konkrete gjennomføringsplaner for kommende dekommisjonering. Herunder rekkefølge, metoder og verktøy, avfallshåndtering, sanering.
 • Lage planer for nødvendig karakterisering
 • Koordinere inn mot Program Praktisk dekommisjonering
 • Koordinere inn mot Sektor Operasjon

Stillingen tilhører sektor Teknisk, og rapporterer til sektordirektør Teknisk.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar
 • Personalansvar og -ledelse
 • Styring av avdelingens ressurser (personell, økonomi, utstyr, avtaler og systemer)
 • Økonomioppfølging og rapportering
 • Tilbudsledelse og kontraktsoppfølging
 • Langtidsplanlegging
 • Prosesseier
 • Sikre god saksbehandling
 • Delta i sektorens ledergruppe

Kvalifikasjoner

Det forutsettes høyere utdanning på mastergradsnivå, og det vil også være en fordel med ledererfaring kombinert med kjennskap til offentlig forvaltning. Det er ønskelig med kompetanse innen sektorens virkeområder, herunder kunnskap og erfaring med sikkerhet/atomsikkerhet.

Ved eventuelle mangler på ledererfaring og/eller atomsikkerhet vil det bli aktuelt med pålagt opplæring.

Det er en fordel med kunnskap om NND sine øvrige arbeidsområder. Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk, evt. være villig til opplæring i språk og saksbehandling på norsk/engelsk.

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering):

Høyere teknisk utdanning på Masternivå, gjerne kombinert med relevant yrkeserfaring

Ferdigheter/realkompetanse:

 • Erfaring fra relevante prosjekter, gjerne erfaring fra demontering/dekommisjonering
 • Erfaring med rollene som prosjekteier og prosjektleder
 • Erfaring med personalledelse
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Strategisk og analytisk tilnærming, evne til å se helhet
 • Robust og trygg i krevende situasjoner og prosesser
 • Du har god evne til relasjonsbygging og samarbeid
 • God gjennomføringsevne og handlekraft (selvstendig)
 • Lederegenskaper
 • God formuleringsevne og erfaring med saksbehandling på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Være med i oppbyggingen av en helt ny organisasjon
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens regulativ. Lønnstrinn baseres på stillingskode Avdelingsleder: lønnstrinn  75-80 (kr 715 900 - 825 900)
 • Pensjon, forsikring og boliglån gjennom Statens pensjonskasse

Arbeidsted vil være Halden, men det må påregnes jevnlig tilstedeværelse på Kjeller. Også annen reisevirksomhet må påregnes.

NND praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Vi ønsker kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven og søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Nils Bøhmer
Sektordirektør teknisk
E-postadresse: nils.bohmer@nnd.no
Telefonnummer: +47 900 37 517

Hvem er Norsk Nukleær Dekommisjonering?

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND ble etablert i 2018 og er i stadig vekst og utvikling.

NND har en av vår tids mest komplekse miljøvernoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å rydde opp etter 70 år med norsk atomvirksomhet og sørge for sikker håndtering av nukleært avfall. 

Gjennom å utføre jobben i henhold til norsk lovverk og internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort. 

NND samarbeider tett med Institutt for energiteknikk (IFE), som i dag eier de norske atomanleggene. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.