Avdelingsleder Datasentertjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Divisjonen Digitalisering og Teknologi har ansvar for utvikling og leveranser knyttet til digitalisering i Bane NOR, og har leveranseansvar for digitale teknologitjenester til de andre divisjonene i konsernet. Digitalisering og teknologi er spydspiss for utvikling av fremtidens jernbane, og har blant annet ansvar for anskaffelse og implementering av ERTMS.

For å etablere en enda mer leveransedyktig utbyggings- og driftsorganisasjon for kjøreveis IKT er det satt i gang en organisasjonsutviklingsprosess der enhetene Tele og FDV slås sammen. Den nye resultatenheten vil få navnet Kjøreveis IKT, og ha ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av IKT for togframføring. Ledergruppen ansettes nå, for å være klar til innføring av den nye organisasjonen gjennom andre halvår 2018.

Arbeidssted vil være Trondheim eller Oslo.

Søkere bes om å angi i søknaden eventuell interesse for flere av stillingene som lyses ut nå.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i ledergruppen i enheten Kjøreveis IKT med ansvar for datasentertjenester, som for tiden omfatter:
  • Server hardware, virtualisering, OS
  • Lagring og backup, SAN og vSAN
  • Brukeradministrasjon, IAM, fjernaksess, applikasjon
  • Internett, brannmur, datasenternett, NSX
  • Cloud intern/ekstern (AWS, Azure etc)
  • Koordinering av KV løsningsdesign
 • Delta aktivt i arbeidet for helhetlig utvikling av Bane NORs digitale infrastruktur og kritiske IKT-systemer
 • Ansvar for utvikling, bygging, drift og forvaltning av avdelingens tjenester
 • Ansvar for dokumentasjon, leverandøroppfølging og avtaler for avdelingens tjenester
 • Økonomi- og resultatansvar for avdelingen
 • Rapportering internt og til kunde
 • Samarbeid med kunde om strategi, plan og budsjett for tjenesteutvikling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Fordel med ledererfaring
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant og bred erfaring med utvikling, forvaltning og drift i større organisasjoner
 • Erfaring med å drive endringsprosesser
 • Erfaring med tjenesteutvikling og kundedialog vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • strukturert og samvittighetsfull
 • målrettet, resultatorientert og selvstendig
 • evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet
 • rettferdig, lojal og endringsorientert

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Arild Nybrodahl
Telefonnummer: 900 20 691

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon