Avdelingsleder byrom og grønnstruktur

Stillingsbeskrivelse

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder byrom og grønnstruktur.

Vil du være med på å utvikle Trondheim til å bli en enda bedre by å leve i? En av Trondheims viktigste jobber er ledig! Som avdelingsleder for byrom og grønnstruktur er du med på å styre utviklingen av byens offentlige rom med sine parker, byrom og andre grønne områder.

Vi er på utkikk etter en målrettet, tydelig og trygg leder med en sterk faglig forankring. Du vil lede en avdeling med ni medarbeidere med et stort engasjement for faget. Blant annet er avdelingen ansvarlig for rehabiliteringen av Torvet i Trondheim, parkanlegg på Marinen, belysning av Festningen og mange flere små og store uterom til glede for innbyggerne i kommunen vår. I tillegg til å stake ut kursen for avdelingen, er en viktig oppgave å sørge for god koordinering med de andre fagavdelingene på Kommunalteknikk og med de andre enhetene innenfor Byutviklingsområdet i kommunen.

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Kommunalteknikk har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom og grønnstruktur, kommunal avfallshåndtering, veg, vann- og avløpsanlegg. Dette innebærer forvaltning, planlegging, samt bestilling av utbygging og vedlikehold av kommunale anlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse. Enheten har ca. 80 ansatte.

Du inngår i teknisk sjef sin ledergruppe med felles ansvar for å utvikle Kommunalteknikk videre til å bli enda bedre som byggherre, forvalter og arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Lede avdeling for byrom og grønnstruktur på Kommunalteknikk i Trondheim kommune, inkludert personalansvar
 • Være en del av ledergruppa til teknisk sjef med felles ansvar for utvikling av Kommunalteknikk
 • Strategisk ledelse av utviklingen av byens byrom og grønnstruktur
 • Ansvar for budsjett, økonomi og produksjonsoppfølging på avdelinga
 • Utøve fagansvar for området, slik at tjenestene som utføres har høy faglig standard.

Kvalifikasjoner

 • Gode lederegenskaper og relevant erfaring
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God kjennskap til fagområdet
 • Erfaring med prosjektledelse og byggherrerollen innen fagfeltet er ønskelig
 • Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Utdanning på masternivå, fortrinnsvis landskapsarkitekt eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Entusiastisk
 • Tydelig og trygg
 • Strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer og høy trivsel i et uformelt, erfarent og tverrfaglig miljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og stor grad av frihet
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 •  

 

Kontaktpersoner

Tomas Eidsmo
Teknisk sjef
Telefonnummer: 41620806

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.