Avdelingsleder bygg

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli med å lede og utvikle framtidens kompetanse innenfor en av Norges største næringer?   

Fagskolen Oslo er arbeidslivets kompetanseleverandør, der utvikling av studier skjer i samarbeid med bransjene. Vi er en moderne matriseorganisasjon organisert som team,  med dyktige lærere med lang erfaring fra arbeids- og næringsliv.  Fagskolen holder høy kvalitet og vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning i 2019 og Gullhammeren for "Beste praksis BIM og byggfag" i 2018. Vi søker en fremoverlent leder som ønsker å bidra til utvikling av byggfagene til det beste for bransjen. Vi er en fagskole i utvikling og ønsker en motiverende leder som tør å tenke nytt og  se nye muligheter.

Vi ønsker en leder som legger til rette for undervisning preget av tverrfaglig samhandling og teamarbeid for å bidra til best mulig læringsutbytte for studenter og arbeidsliv. Fagskolen tilbyr fremtidsrettede utdanninger som og utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Vi skal legge til rette for engasjerende undervisning og aktive studenter gjennom innovasjon og entreprenørskap.

Fagskolen Oslo tilbyr derfor utdanninger som gir både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Våre kompetente studenter er i stand til å anvende utdanningen direkte i verdiskapende arbeid i virksomhetene.

Arbeidsoppgaver

100 % fast stilling, hvorav 70 % ledelse og 30 % undervisning.   

 • Leder og utviklingsaktør for  byggavdelingen
 • Lede og inspirere ca  20 dyktige  ansatte
 • Ansvar for bygg- og anleggsfagene, videreutvikling i samarbeid med næringslivet, bransjeorganisasjoner og partene i arbeidslivet
 • Undervisning og veiledning – noe kvelds- og lørdagsundervisning kan bli aktuelt
 • Lede og videreutvikle det pedagogiske arbeidet for studentenes læring og utvikling
 • Rekruttering av studenter og ansatte
 • Utvikling av nye studier i samarbeid med bransjen
 • Delta i profileringsarbeid og utadrettet kommunikasjon
 • Bistå i arbeidet med økonomi og budsjett
 • Bistå i arbeid med fag- og timefordeling og timeplanlegging
 • Andre administrative og utviklingsrelaterte oppgaver kan tillegges stillingen ved utvikling/endring i organisasjonen

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse innenfor byggfag
 • Det er fordel med erfaring fra byggeplass eller annen praktisk byggrelatert virksomhet
 • Du har ledererfaring og erfaring med personalledelse innen utdanning
 • Du har kjennskap til fagskole og bakgrunn fra fagskole, annen høyere teknisk/yrkesfaglig utdanning eller skole på tilsvarende nivå
 • Du har undervisningserfaring fra fagskole, annen høyere teknisk/yrkesfaglig utdanning eller skole på tilsvarende nivå
 • Du har kontakt og nettverk innen aktuelle bransje og næringsliv
 • Du har kjennskap til byggrelaterte lover og forskrifter
 • Pedagogisk utdanning er en fordel. Kandidater uten praktisk-pedagogisk utdannelse (ppu) kan gjennomføre dette etter ansettelse

Personlige egenskaper

 • Du kan vise til gode resultater fra utviklingsarbeid og personalledelse
 • Du har høye ambisjoner på vegne av byggfagene, studenter og ansatte
 • Du er tydelig og synlig og inspirerer til felles innsats for studentenes læring
 • Du er nyskapende, engasjerende, fleksibel, løsningsorientert og samhandlende
 • Din lederstil preges av involvering, inspirasjon, tydelig kommunikasjon og gjennomføringsevne
 • Du har høy arbeidskapasitet og er en spreder av energi, inspirasjon og godt humør

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • En utviklingsorientert og moderne organisasjon
 • Å delta i utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning 

Arbeidssted: Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo

Kontaktpersoner

Kirsti Andresen
Rektor
Mobil: 988 90 365
Roger Almar Kristiansen
Avdelingsleder, Bygg

Hvem er Oslo Kommune, Utdanningsetaten - Fagskolen Oslo Akershus?

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen her.