Avdelingsleder Bygg og Anlegg

2 gangs utlysning.

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Virksomhetsleder er nærmeste overordnet. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder og har ansvar for daglig drift innenfor fagene bygg, renhold og anlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og Koordinere daglig drift innenfor fagene bygg, anlegg, eiendom
 • Personalansvar innenfor fagområdene
 • Økonomisk ansvar innenfor tildelte rammer
 • Støtte og motivere medarbeidere innenfor fagområdene
 • Delta og legge føringer for utvikling og strategi innenfor fagområdene
 • Saksbehandling
 • Båstå og støtte virksomhetsleder i daglig drift og måloppnåelse for enheten
 • Rapportering

Kvalifikasjonskrav

 • Ingeniør/siv.ing. innen byggafeglig kompetanse/Arkitektfaglig kompetanse
 • Relevant erfaring fra fagområdet kan evt erstatte krav om høyere utdanning
 • Primært ønske om erfaring fra offentlig forvaltning
 • God kompetanse innen IT-løsninger
 • God norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Gode sammarbeidsegenskaper og motivator for faggruppene

Stillingen innebærer at avdelingsleder arbeider selvstendig og sammarbeider godt med andre. Han/hun må kommunisere godt både skriftlig og muntlig. Videre må/børavdelingsleder være strukturert og kunne både planlegge i et langt og kort perspektiv samt følge opp slik at resultater og mål nås. Gode ferdigheter på bruk av digitale verktøy er også nødvendig.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Heltidskultur i fokus
 • "frøyapakken"

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon ta kontakt med virksomhetsleder bygg og kommunalteknikk Ann-Margitt Glørstad på tlf: 995 41 033 eller mail:ann.margitt.g@froya.kommune.no 

Kontaktpersoner

Ann Magritt Glørstad
Virksomhetsleder Bygg og kommunalteknikk
Mobil: 995 41 033

Hvem er Frøya kommune ?

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag vel 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD! Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no