Avdelingsleder Avløp og miljøvern

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdelingen Avløp og miljøvern er en av seks avdelinger i enhet Kommunalteknikk og geodata. Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av Arendal avløpsanlegg, samt ansvar for og oppgaver innen renovasjon, forurensning, slam og utslipp. Avdelingen forvalter årlig et driftsbudsjett på ca. 40 mill. kr, og investerer årlig for ca. 60 mill. kr. Avdelingen består av 21 dyktige medarbeidere, både ingeniører, teknikere og fagarbeidere. 

Fra og med våren/sommeren 2020 har vi en ledig stilling som avdelingsleder avløp og miljøvern. Dette er en spennende og faglig utfordrende stilling. Arendal kommune er kommet lengst på Sørlandet i arbeidet med å redusere forurensning fra små renseanlegg og denne satsingen videreføres. Vårt hovedrenseanlegg holder et høyt nivå og vi jobber aktivt med å videreutvikle dette også i samarbeid med UiA.

Avdelingsleder har kontorplass i Arendal Kultur og Rådhus. Avdelingen har medarbeidere ved tre lokasjoner. Disse er: fire medarbeidere på rådhuset som har ansvar for kommunens forurensningsforvaltning. Ti medarbeidere ved Solborg Driftsstasjon med ansvar for drift av våre 192 kommunale kloakkpumpestasjoner og ca.  420 km med avløpsrør. I tillegg Saulekilen Renseanlegg (RA) med sju medarbeidere som har ansvar for drift av dette renseanlegget og det mindre Narestø RA. Saulekilen RA er nylig bygd ut med sekundærrensning, og det forventes behov for en viss oppgradering av Narestø RA i nær fremtid. Kommunen har eget system for driftsovervåking av anleggene. Både Solborg og Saulekilen har driftsledere som har det daglige ansvaret.    

Kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Alle søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av avdelingen. Lederansvar, økonomiansvar, personalansvar og fagansvar
 • Arbeide for god samhandling internt i avdelingen, internt i enheten, samt mot eksterne
 • Videreutvikling av egen organisasjon og avdelingens medarbeidere
 • Avdelingen har for tiden en vaktordning som det kan bli aktuelt at avdelingsleder deltar i

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse fra Høyskole/ Universitet (minimum bachelorgrad)
 • Erfaring som linjeleder eller prosjektleder
 • VA-faglig kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, (minimum norsk prøve nivå 3/B1)
 • Sertifikat klasse B (manuell gir) for å kunne kjøre tjenestebiler 

Personlige egenskaper

 • Stabil leder med god gjennomføringsevne
 • Personalleder med gode kommunikasjonsevner
 • Initiativrik og ansvarlig person

Vi tilbyr

 • En stilling med et viktig samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Pensjon og forsikring i henhold til kommunale vilkår

Kontaktpersoner

Jon Øystein Dalsmo
Enhetsleder kommunalteknikk og geodata
Mobil: 950 53 810

Hvem er Arendal kommune?

I hjertet av Sørlandet ligger Arendal. Arendal har ca. 44 000 innbyggere.

Kommunen er i dag kjent for et rikt kultur- og festivalliv. Arendal har en lang maritim historie. I dag har byen sterke bedrifter innen moderne olje- og offshoreindustri. Langs sjøkanten i sentrum ligger Sørlandet kunnskapshavn. Kunnskapshavna er en bevisst satsing på å legge til rette for gode nærings-, kurs og læringslokaler i byen. Kunnskapshavna inneholder også Vitensenteret Sørlandet, etablerersenter og et vekstmiljø for mindre bedrifter og kompetansemiljøer. Arendal var landets første kommune med klimanøytral drift. Kommunens miljøsatsing har medført betydelig nasjonal og internasjonal interesse. 

Arendal kommune er Aust-Agders største arbeidsgiver, med ca 3200 ansatte, og har fokus på innovative løsninger og utvikling av gode tjenester. Vi tilbyr våre medarbeidere meningsfulle samfunnsoppgaver som gir mulighet til en spennende og interessant karriere og stor grad av egenutvikling.

Arendal kommune har høye forventninger til innsats. Vi vil ha mennesker med ambisjoner både på egne og samfunnets vegne. Våre dyktige medarbeidere vet at gode resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. De har store forventninger til faglig utvikling, godt lederskap og et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og arbeidsglede.