Avdelingsingeniør/overingeniør ved hydrodynamiske laboratorier

Avdelingsingeniør/overingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Vi har ledig fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved Institutt for marin teknikk (https://www.ntnu.no/imt)(IMT).

Stillingen omfatter teknisk støtte til planlegging og gjennomføring av forsøk, utvikling/programmering, samt vedlikehold og drift av instrumenterings- og målesystemer for forsknings og undervisningsaktivitet ved laboratoriene ved Institutt for marin teknikk. Stillingen vil ha de hydrodynamiske laboratoriene som hovedansvarsområde.

Stillingen vil også kunne omfatte bidrag til laboratoriebasert undervisning samt opplæring og veiledning av master- og PhD-kandidater.

Du rapporterer til laboratorieleder.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling/programmering, installasjon og drift av måle- og datainnsamlingssystemer for bruk i laboratoriene
 • Digital datainnsamling, signalbehandling og analysere data fra modellforsøk
 • Bidra til utvikling, drift og vedlikehold av generelt vitenskapelig utstyr og installasjoner ved laboratoriene
 • Bidra til undervisningen innen laboratorieorienterte emner
 • Planlegging, rigging og gjennomføring av forsøk i laboratoriene, i dette inngår fysisk arbeid i stiger og trange rom
 • Bidra til kontinuerlige forbedringer av funksjonene i laboratoriene

Kvalifikasjonskrav

 • Ingeniør-/bachelorgrad innen fagområdene data og elektronikk, kybernetikk, eller automasjon
 • Relevant erfaring og annen utdanning kan erstatte krav om bachelorgrad.
 • Erfaring med programmeringsspråk som C/C++, Python, Labview, Matlab Simulink, eller liknende
 • Erfaring med moderne sensorteknologi og datakommunikasjon
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • God kjennskap til reguleringstekniske problemstillinger og/eller automasjon
 • Kjennskap til ROS (Robot Operating System) eller andre Real-Time Operating Systems
 • Kjennskap/erfaring med utstyr fra National Instruments
 • Erfaring med programmering og tilkobling av sensorer til mikrokontroller eller PLS-enheter
 • God kjennskap til kommunikasjonsprotokoller og feltbuss systemer (RS232/USB/RS422 Profibus/CAN)
 • Kjennskap til igangkjøring og drift av servomotor systemer

Personlige egenskaper 

 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Motivert for faglig utvikling

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår 

Stillingen innplasseres som overingeniør kode 1087 eller avdelingsingeniør kode 1411, avhengig av kvalifikasjoner. Stilling som overingeniør kode 1087, alternativt avdelingsingeniør kode 1411, lønnes normalt fra brutto kr 500 000 - 640 000 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Trygve Kristiansen, tlf. 91702628, trygve.kristiansen@ntnu.no eller Emil Bratlie, tlf. 98892670, emil.bratlie@ntnu.no (http://emil.bratlie@ntnu.no).  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Wenke Eriksen, e-post: wenke.eriksen@ntnu.no (http://wenke.eriksen@ntnu.no).

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV-128/21

 Søknadsfrist: 16.05.2021

Institutt for marin teknikk 

Vi utvikler metoder og teknologi knyttet til de blå havnæringene: olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk og utstyrsindustri, fiskerier og havbruk. Vi er også tungt inne i utvikling av bærekraftige løsninger for offshore fornybar energi, kystinfrastruktur og marin robotikk. Marin teknologi bidrar til å løse store globale utfordringer knyttet til miljø, klima, energi, mat og effektiv transport. Institutt for marin teknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

This is NTNU

At NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and

42 000 students.

We are looking for dedicated employees to join us.