Avdelingsingeniør/overingeniør innen data

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast 100 % stilling som avdelingsingeniør/overingeniør innen data.

Stillingen er knyttet til Institutt for realfag og industrisystemer, og nærmeste overordnede er instituttleder.

Hovedarbeidssted er p.t. campus Kongsberg.

Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

 • administrasjon av VMWare og virtuelle maskiner (Linux og Windows) som brukes i undervisning
 • veilede master- og bachelorstudenter innen områder som:
  • programmering: C++, Java, Python mm.
  • Embedded systems: Arduino, Raspberry Pi, FPGA mm.
  • Digitalteknikk
 • bidra i utvikling av studie- og emneplaner
 • ivareta et overordnet ansvar for Dronesonen, som er campus Kongsbergs faglige tumleplass for data- og elektroingeniørstudenter. Dette inkluderer bl.a. å organisere morsomme og interessante faglige aktiviteter utover det regulære studietilbudet
 • planlegging og gjennomgøring av små kurs innen preifere emner som f. eks. versjonskontrollsystemer, "best practises" og "patterns"
 • utlån og innkjøp av utstyr
 • deltagelse i markedsførings- og rekrutteringsarbeid rettet mot nye studenter
 • bistå og avlaste i andre løpende oppgaver etter behov og avtale med instituttleder

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Kvalifikasjoner

 • for tilsetting som avdelingsingeniør kreves dataingeniørutdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • for tilsetting som overingeniør må søkeren ha utdanning på minimum bachelornivå og relevant arbeidserfaring, gjerne masterutdanning eller sivilingeniørutdanning
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Utenlandske søkere må kunne dokumentere kunnskaper tilsvarende C1/Bergenstest i norsk
 • allsidig datakunnskap og erfaring på tvers av plattform, språk og rammeverk

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt særlig vekt, herunder:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet og serviceinnstilling
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • interesse for å holde seg oppdatert innen de nyeste standardene og utgavene av programmeringsspråk og andre relevante områder
 • evne til å motivere, oppmuntre og engasjere

Vi tilbyr

 • gode muligheter for kompetanse - og karriereutvikling
 • godt sosialt miljø
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som avdelingsingeniør (kode 1085): NOK 449 300 - 523 200 per år. Stilling som overingeniør (kode 1087): NOK 504 700 - 615 900 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen, kan du kontakte Institutt for realfag og industrisystemer ved:

Instituttleder Olaf Hallan Graven, tlf: 31 00 89 01/95 58 10 10, e-post olaf.hallan.graven@usn.no

Insituttnestleder Mari Lange, tlf: 40 07 13 31, e-post: mari.lange@usn.no

Høgskolelektor Joakim Bjørk, tel: 31 00 94 06, e-post: joakim.bjork@usn.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

HR-rådgiver Kari L Foss-Pedersen, kari.foss-pedersen@usn.no.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Kontaktpersoner

Joakim Bjørk
Høgskolelektor
E-postadresse: joakim.bjork@usn.no
Telefonnummer: 31 00 94 06
Kari L Foss-Pedersen
HR-rådgiver, For spørsmål om søknadsprosessen
Mari Lange
Insituttnestleder
E-postadresse: mari.lange@usn.no
Olaf Hallan Graven
Instituttleder
Telefonnummer: 31 00 89 01

Hvem er Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ?

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

University of South-Eastern Norway has about 18 000 students and about 1500 employees. The university is organized in four faculties, with instruction and R&D activities on eight campuses. The main profile of the university is to provide socially relevant education, geared towards specific professions, and adapted to the requirements of the workplace, as well as to produce applied research and development.