Avdelingsingeniør/overingeniør - geomatikk/kartografi/GIS

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidssted 

Skedsmo kommune har ambisiøse mål for å sikre god innbyggerinvolvering og demokratiske beslutningsprosesser. For å oppnå dette er digitalisering av plan- og byggesaksprosessen og et troverdig planregister viktig. På sikt vil også 3D-planforvaltning og digital plandialog være viktige bidrag. 

Teknisk sektor i Skedsmo kommune har ca. 135 årsverk og er organisert i følgende avdelinger: plan- og bygningsavdelingen, geodataavdelingen, driftsavdelingen og kommunalteknisk avdeling. 

Plan- og bygningsavdelingen har ansvar for å ivareta god og riktig samfunns- og arealutvikling i Skedsmo kommune, og i kommende Lillestrøm kommune. Videre er det en viktig oppgave å bidra til god bykvalitet i Lillestrøm, som er i rivende utvikling. 

Seksjon plan regulering i Plan- og bygningsavdelingen søker engasjert medarbeider til fast 100 % stilling. Seksjonen har ansvar for behandling av reguleringsplaner, men også for forvaltning av kommunens plankart og planregister, samt oppgaver innenfor grunnerverv, ekspropriasjon og refusjon.  

Avdelingen har behov for å styrke sin kompetanse og kapasitet innenfor geomatikk og spesielt GIS. I forbindelse med oppgaveløsning innen byutvikling og samfunnsplanlegging er kart og GIS viktige virkemidler. Stillingen er spesielt viktig som kontaktpunkt til/fra geodataavdelingen. 

Vi tilbyr 

 • Høykompetent og bredt fagmiljø og god samhandling mellom avdelinger, spesielt geodataavdelingen, som har et større fagmiljø 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Moderne IT-verktøy og gode systemer
 • Utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag 

Arbeidsoppgaver 

Bygge opp temakart som beslutningsstøtte, lage opplegg for planGIS-analyser, produsere avdelingens egne arealplankart og ajourføring/vedlikehold av plankartbaser og planregister. Utføre analyser som grunnlag for framtidig utvikling, f.eks. nettverks- og tetthetsanalyser. Utarbeide 3D-modeller som beslutningsstøtte i planprosesser. 

Vi benytter ArcGIS som hovedarbeidsverktøy, men benytter også CityEngine fra Esri, FME fra Safe Software, GeoCortex fra Latitude Geographics samt Novapoint-samferdsel og Autocad. 

Vi ønsker at du 

 • er serviceinnstilt og kommuniserer godt muntlig og skriftlig 
 • kan arbeide selvstendig og ta ansvar 
 • liker teamarbeid og samarbeid med andre avdelinger og sektorer 
 • vil bidra til gjensidig læring og kompetanseheving. 

Krav til kompetanse 

Minimum 3 års ingeniørutdanning innenfor geomatikk, kartografi eller GIS. Du må også ha erfaring med ArcGIS, eller tilsvarende GIS-programvare. Det er en fordel om du har erfaring med og interesse for arealplanlegging og byggesak. Personlige egenskaper vektlegges. 

Søknad sendes 

Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke "Søk på denne stillingen" eller "Send søknad" til høyre.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Hvem er Skedsmo kommune?

Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har 52.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune.

Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester og service til innbyggerne. De ansatte er den viktigste ressursen for å nå dette målet. Vår kultur og personalpolitikk er basert på å fremme personlig utvikling, ansvarsbevissthet og arbeidsglede hos den enkelte medarbeider.