Avdelingsingeniør/overingeniør (elektrokjemi) ved Institutt for materialteknologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Stillingen er hovedsakelig knyttet til instituttets laboratorier i elektrokjemi. Laboratoriene benyttes i sivilingeniør- og doktorgradsstudiet og til instituttets øvrige forskningsvirksomhet innen fagfeltene elektrokjemisk energiteknologi (hydrogenteknologi, brenselceller og batterier), korrosjon og elektrolyseprosesser.

Stillingen rapporterer til teknisk leder Eli Beate Jakobsen Larsen.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for drift og vedlikehold av laboratorier og operatøransvar for utvalgt apparatur, i nært samarbeid med den vitenskapelige staben.
 • HMS-arbeid knyttet til opplæring av lab-brukerne og drift/vedlikehold.
 • Gi teknisk støtte inn mot gruppens forskningsaktivitet, og gi praktisk opplæring og rettledning av studenter og stipendiater.
 • Oppfølging av leiested for faggruppen elektrokjemi.
 • Tilrettelegging og forberedelser til laboratoriekurs i generell uorganisk kjemi (høst) og teknisk støtte og undervisning i lab-øvelse i faget korrosjon og korrosjonsbeskyttelse (høst).
 • Teknisk støtte og undervisning i laboratoriekursene eksperimentell material- og elektrokjemi (vår) og hydrogenteknologi, brenselceller og solceller (vår).

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 år ingeniørutdanning eller masterutdanning innen fortrinnsvis elektrokjemi, kjemi, materialkjemi, materialfysikk eller materialteknologi.
 • Må kunne ett skandinavisk språk flytende (norsk, svensk, dansk), og ha gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Omfattende og relevant arbeidserfaring innen elektrokjemi og beskrevne arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper 

 • serviceinnstilt
 • god samarbeidsevne
 • evne til å rettlede studenter på laboratoriene
 • ansvarsfull, initiativrik og selvstendig
 • strukturert og ryddig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår 

Stillingen som avdelingsingeniør/overingeniør kode 1085/1087 lønnes normalt fra brutto kr 435 100 - 505 500/461 800 - 597 300 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Generell informasjon 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: NV 34/19

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Institutt for materialteknologi 

Vi er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innenfor materialteknologi, materialkjemi og materialvitenskap.  I samarbeid med industri og næringsliv er vi pådriver for utvikling av  innovative materialer, nye bruksområder og framstillingsprosesser.  Det som skjer på våre fagområder, er viktig for det grønne skiftet. Institutt for materialteknologi er ett av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Kontaktpersoner

Eli Beate Jakobsen Larsen
Teknisk leder
Telefonnummer: +47 91897599
Geir Martin Haarberg
Professor

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Se videopresentasjon