Avdelingsingeniører til prosjektering av vann- og avløpsfornyelse i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten investerer årlig for mer enn 1 milliard i bygge- og anleggsprosjekter. Vi har Norges største VA-miljø og gjennomfører årlig over 100 interessante VA-prosjekter. Stillingen er plassert i Seksjon for prosjektering som sørger for ressurser til prosjektering og prosjekteringsledelse. Seksjonen er delt inn i to underliggende funksjoner, der den ene jobber mest med internt initierte VA-prosjekter, mens den andre jobber mer med prosjekter innen byutvikling o.l. initiert av eksterne aktører.

Denne våren har vi to ledige stillinger med tilsvarende oppgaver og kompetansekrav - én fast stilling og ett vikariat med ett års varighet.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil delvis bistå prosjekteringsledere med teknisk tegning. 
 • Du vil delvis jobbe med forprosjektering og detaljprosjektering av hovedledningsanlegg inklusive tilhørende saksbehandling. 
 • Du vil bistå andre avdelinger/seksjoner i VAV med tekniske vurderinger og kostnadsoverslag blant annet i forbindelse med konseptvalgutredninger.
 • I tillegg vil du i noen prosjekter ha oppfølging og kvalitetskontroll av prosjektering som utføres av eksterne VA-konsulenter for VAV. 
 • Du vil inneha rollen som kontaktperson i prosjekteringsfasen, i henhold til Byggherreforskriften.

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå.
 • Kjennskap til bruk av databasert tegne- og prosjekteringsverktøy.
 • Erfaring med teknisk tegning av VA-anlegg er en fordel. 
 • Erfaring med prosjektering og saksbehandling av VA-anlegg er en fordel.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe i tverrfaglige team.
 • Du er løsningsorientert med gjennomføringsevne.
 • Du har godt humør og pågangsmot.

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning.
 • Mulighet for deltakelse i tekniske utviklingsprosjekter.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Norges største kompetansemiljø innen VA.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Lønn fra kr 541 400 til kr 656 900 avhengig av utdannelse og erfaring.

Arbeidssted: Herslebs gate 5, 0561 Oslo

Kontaktpersoner

Elin Liljegren
Funksjonsleder
Telefonnummer: 452 49 209
Kirsti Bjartnes
Funksjonsleder
Telefonnummer: 936 26 527

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger