Avdelingsingeniører til prosjektering av vann- og avløpsanlegg

Avdelingsingeniør prosjektering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten investerer årlig for mer enn 3 milliarder i bygge- og anleggsprosjekter. Vi har Norges største VA-miljø og gjennomfører årlig over 100 interessante VA-prosjekter. Stillingene er plassert i Seksjon prosjektering som sørger for ressurser til prosjektering og prosjekteringsledelse. Seksjonen er delt inn i to underliggende funksjoner; Funksjon interne prosjekter (FIP) hvor det jobbes med internt initierte VA-prosjekter og Funksjon eksterne prosjekter (FEP) der prosjektene initieres av eksterne aktører (byutviklingsprosjekter og Vann-i-by-prosjekter).

Nå har vi tre ledige stillinger som prosjekteringsingeniør i Norges største fagmiljø på vann og avløp hvor av to av stillingene tilhører FIP og en stilling i FEP. 

Arbeidsoppgaver

 • Forprosjektering og detaljprosjektering av hovedledningsanlegg inklusive tilhørende saksbehandling. 
 • Bistand til andre avdelinger/seksjoner i VAV med tekniske vurderinger og kostnadsoverslag blant annet i forbindelse med konseptvalgutredninger.
 • Oppfølging og kvalitetskontroll av prosjektering som utføres av eksterne VA-konsulenter for VAV. 
 • Være kontaktperson i prosjekteringsfasen ihht Byggherreforskriften.

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå.
 • Erfaring med prosjektering og saksbehandling av VA-anlegg er en fordel.
 • Erfaring med utarbeidelse av teknisk konkurransegrunnlag er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe i tverrfaglige team.
 • Du er løsningsorientert med gjennomføringsevne.
 • Du har godt humør og pågangsmot.
 • Du er motivert for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune.

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning.
 • Mulighet for deltakelse i tekniske utviklingsprosjekter.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Norges største kompetansemiljø innen VA.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Kontaktpersoner

Eivind Åsnes
Seksjonsleder
Kirsti Bjartnes
Funksjonsleder (FEP)
Telefonnummer: +47 936 26 527

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten (VAV) forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner. Hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. VAV har 650 ansatte som er avgjørende for å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet, og for å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.