Avdelingsingeniør - Vei og trafikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Tjenesteområdet Areal og teknikk består av virksomhetene Larvik brannvesen, Landbruk, Arealplan, Byggesak, Kommunalteknikk Forvaltning, Kommunalteknikk Øya, Geodata og Miljøforvaltning. Vi leverer en mengde tjenester til innbyggerne i Larvik hver dag. Vårt utfordringsbilde spenner fra å bidra til samfunnsutvikling, utnytte teknologiske løsninger på en bedre og bredere måte, ha en differensiert og profesjonell kundebehandling, en stadig synkende veikapital, bidra til å redusere trafikkulykker, til sikker og tilfredsstillende leveranse av vann og avløp, levere beredskap og forebyggende tiltak. 

Larvik kommune har fokus på å utvikle byen og forbedre trafikkavviklingen. På nåværende tidspunkt arbeides det bl.a. med en bypakke for Larvik som inneholder ny kryssing over Lågen og vesentlige forbedringer av kollektivtilbudet og gang- og sykkelveienettet. Planleggingen for en dobbeltsporet jernbanelinje gjennom Larvik pågår også nå, og det planlegges en rekke store utbyggingsprosjekter som vil påvirke den trafikale situasjonen. 

Vei- og trafikkavdelingen er organisert i virksomheten Kommunalteknikk Forvaltning. Avdelingen har bl.a. ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale veinettet, parkeringsovervåkning, trafikksikkerhet m.m. I tillegg holder avdelingen på med en systematisk kartlegging av alle anlegg og utstyr, samt dokumentasjon av arbeidsoppgavene. Avdelingen har per i dag ni fast ansatte. 

Vei- og trafikkavdelingen arbeider tett sammen med driftsavdelingen som ligger under virksomheten Kommunalteknikk Øya. Driftsavdelingen utfører oppgaver på oppdrag fra bl.a. Vei og trafikk.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av nye veiprosjekter og rehabilitering av eksisterende veianlegg
 • Planlegging ift. veivedlikehold (reasfaltering, oppgradering av veilys m.m.)
 • Utredninger og forprosjekter ift. trafikksikkerhetstiltak
 • Trafikale vurderinger ift. bygge- og reguleringsplaner
 • Publikumshenvendelser og saksbehandling
 • Utarbeidelse av skiltplaner
 • Utføring av trafikkmålinger

Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses bakgrunn og erfaring.

 

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at du er sivilingeniør eller ingeniør, helst med formal- eller realkompetanse innen fagfeltet "Vei og trafikk".
 • Søkere med annen fagbakgrunn vil også bli vurdert.
 • Vi ser også gjerne at du har erfaring fra offentlig forvaltning

 

Utdanningsretning

 • Trafikk

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Du trives med å ta initiativ og å sikre gjennomføring.
 • Din kommunikasjonskompetanse er høy, hos oss betyr det at du evner å være reflektert og tydelig, samtidig som du er lyttende og tilpasningsdyktig når det kreves.
 • Vi forventer også at du har god formuleringsevne, både skriftlig og muntlig.
 • Vi ønsker oss en medarbeider som har fokus på løsninger og gjennomføring

 

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby en stilling med interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Faglige nettverk både internt i kommunen, og ut mot fylkeskommunale- og statlige miljøer, samt mot private aktører.
 • lønn etter avtale/etter gjeldende tariffavtale
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • hytteforening for ansatte
 • bedriftsidrettslag
 • bedriftshelsetjeneste
 • hyggelige og engasjerte kollegaer

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. Det er obligatorisk å legge ved relevante attester og vitnemål.

 

Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

Søkere til stillinger med krav til politiattest må legge dette frem før tiltredelse.

Kontaktpersoner

Christian Trankjær
Telefonnummer: (+47) 93418820

Hvem er Larvik kommune?

Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei til både natur og kultur, nabobyene i Vestfold og Telemark og til den store verden via Torp flyplass. Ansatte i Larvik kommune jobber innenfor et bredt spekter av fagområder. Med våre 3500 ansatte er vi en av Vestfolds største arbeidsgivere, og påvirker hverdagen til våre 44.000 innbyggere hver eneste dag. Hos oss er mulighetene mange, og ambisjonene store. Derfor trenger vi dyktige medarbeidere som brenner for faget sitt og som vil være med å bygge fremtidens Larvik. Les mer her

Tjenesteområdet Areal og teknikk består av virksomhetene Larvik brannvesen, Landbruk, Arealplan, Byggesak, Kommunalteknikk Forvaltning, Kommunalteknikk Øya og Geodata.

Vi leverer en mengde tjenester til innbyggerne i Larvik hver dag. Vårt utfordringsbilde spenner fra å bidra til samfunnsutvikling, utnytte teknologiske løsninger på en bedre og bredere måte, ha en differensiert og profesjonell kundebehandling, en stadig synkende veikapital, bidra til å redusere trafikkulykker, til sikker og tilfredsstillende leveranse av vann og avløp, levere beredskap og forebyggende tiltak.