Avdelingsingeniør - Teknisk eining

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Skodje kommune har ledig stilling som avdelingsingeniør ved teknisk avdeling

 

Arbeidsoppgåver

 • Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg
 • Prosjekt- og byggeleiing
 • Sakshandsaming

 

Kvalifikasjonar

 • Minimum 3- årig relevant høgskuleutdanning
 • Erfaring frå tilsvarande fagområde er ønska
 • God økonomiforståing

 

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet

 

Personlege eigenskapar

 • Målretta , systematisk og resultatorientert
 • Beherske muntleg og skriftleg kommunikasjon godt
 • Evne til å jobbe sjølvstendig og i team
 • Personlege eigenskaper vert vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Faglege utfordringar
 • Eit inkluderande fagleg og sosialt miljø
 • Eit arbeidsmiljø bygd på verdiane tryggleik, identitet, trivsel og entusiasme.
 • God pensjon

Kontaktpersoner

Frode Helland
Teknisk sjef
Nils Holten
Eigedomsforvalter

Hvem er Skodje kommune?

Skodje kommune er ein middels stor kommune i Møre og Romsdal, som ligg svært sentralt i Ålesundsregionen. Kommunen grensar til Ålesund i vest, Haram i nord, Vestnes i nord-aust, Ørskog i aust og Sykkylven over fjorden i sør.Skodje ligg kort veg frå Ålesund Lufthavn Vigra, og  E39 går tvers gjennom kommunen.Den sentrale plasseringa, gjer at Skodje er ein attraktiv bu-kommune. Her bur ein nær både natur og by, og har kort veg til ein stor arbeidsmarknad i og omkring kommunen.

Skodje kommune har 4 620 innbyggjarar (pr.01.01.2016), og har hatt ein svært sterk vekst dei siste åra. Skodje har ei ung befolkning, der omlag 60% av innbyggjarane er under 40 år.  

Skodje kommune er ei kommune i utvikling med omlag 400 tilsette innanfor alle offentleg tenesteområde. For meir informasjon se våre heimesider.

Frå 01.01.2020 vil Skodje kommune bli en del av nye Ålesund kommune. No er vi inne i ei periode med samskaping og nytenking i forhold til utvikling av tensteområda.