Avdelingsingeniør / overingeniør – prosjektleder vei, vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved kommunalteknisk avdeling er det ledig 100 % fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør - prosjektleder iinnen vei, vann og avløp.

Teknisk sektor i Skedsmo kommune har ca. 133 årsverk og er organisert i følgende avdelinger: byggesaksavdelingen, planavdelingen, geodataavdelingen, driftsavdelingen og kommunalteknisk avdeling.

Kommunalteknisk avdeling har i dag 24 årsverk og er organisert i fire team: Team VA, Team Prosjekt, Team Vei og Team Forvaltning samt en stab som bl.a. har ansvar for oppfølging av økonomi

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse av vei-, vann- og avløpsprosjekter fra prosjektutvikling, prosjektering og bygging til overlevering, inkludert fremdrifts- og økonomistyring
 • Gjennomføre anbudskonkurranser og kontrahering
 • Ivareta rollen som byggherrens representant
 • Sikre etterlevelse av relevante standarder, lover og forskrifter
 • Gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte mål og rammer (kostnad, tid og kvalitet)

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør eller ingeniør innenfor bygg og anlegg. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring som prosjektleder ev. byggeleder fra bygge- eller anleggsprosjekter
 • Erfaring med gravefrie (NoDig) prosjekter
 • Erfaring med veiprosjekter
 • God kompetanse innen SHA og kvalitetssikring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

Vi søker medarbeidere som er initiativrik, løsningsorientert og har god arbeidskapasitet innenfor arbeidsfeltet og som ønsker å utvikle seg selv og faget. Søker må trives med å arbeide i team.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, med stor grad av egen påvirkning
 • Stor frihet for å tilrettelegge egen arbeidsdag
 • Godt fagmiljø
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Konkurransedyktige betingelser, med god pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn etter avtale  

 

Søknad sendes:

Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke på søk til høyre.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Birger Marøy
Avdelingssjef
Telefonnummer: (+47) 669 38 414
Stefan Lehn-Hermandsen
Overingeniør
Telefonnummer: (+47) 669 38 427

Hvem er Skedsmo kommune?

Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har 52.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune.

Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester og service til innbyggerne. De ansatte er den viktigste ressursen for å nå dette målet. Vår kultur og personalpolitikk er basert på å fremme personlig utvikling, ansvarsbevissthet og arbeidsglede hos den enkelte medarbeider.