Avdelingsingeniør / overingeniør - geomatikk/kartografi/GIS – 1 års vikariat – Geodataavdelingen

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidssted

Skedsmo kommune har ambisiøse mål for å sikre god innbyggerinvolvering og demokratiske beslutningsprosesser. For å oppnå dette er digitalisering og gode karttjenester viktige bidrag. 3D er et satsningsområde fremover. 

Teknisk sektor i Skedsmo kommune har ca. 147 årsverk og er organisert i følgende avdelinger: Plan- og bygningsavdelingen, Geodataavdelingen, Driftsavdelingen og Kommunalteknisk avdeling. 

Geodataavdelingen har ansvar for geodatatjenester i Skedsmo kommune. I tillegg til karttjenester har avdelingen ansvar for oppmåling, matrikkelføring, kundehenvendelser og eiendomsskatt. 

Seksjon karttjenester i Geodataavdelingen søker en engasjert medarbeider til 100 % vikariat fra 1.januar 2019 og ut året.Seksjonen har ansvar for etablering, drift og utvikling av kommunens karttjenester på en felles GIS-plattform. Andre oppgaver er GIS-analyser, kartleveranser og oppdatering av kommunens kartverk. Det er et tett samarbeid med de andre avdelingene på teknisk sektor og andre sektorer i forbindelse med forvaltning, drift og etablering av kartløsninger.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling, drift og vedlikehold av kommunens kartløsninger og tjenester
 • Forvaltning av kommunens kart- og geodatabaser
 • Leveranse av GIS-analyser, kartdata og kartprodukter
 • Analysere og gjøre uttrekk fra databaser og kartdata
 • Andre oppgaver innen digitalisering på sektoren kan være aktuelt

Vi benytter ArcGIS som felles GIS-plattform. I tillegg benytter vi FME fra Safe Software, GeoCortex fra Latitude Geographics og CityEngine fra Esri. For saksoppfølging benytter vi Jira og til versjonskontroll brukes BitBucket (git). Leveranser gjennomføres med Scrum som rammeverk (smidig utvikling).

Kvalifikasjoner

Minimum 3 års ingeniørutdanning innenfor geomatikk, GIS eller annen aktuell bakgrunn. Du bør også ha erfaring med ArcGIS, eller tilsvarende GIS-programvare. Det er en fordel om du har erfaring med andre verktøy som for eksempel FME og Geocortex. Personlige egenskaper vektlegges. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

 • Du kan arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Du er serviceinnstilt og kommuniserer godt skriftlig og muntlig
 • Du liker teamarbeid og samarbeid med andre avdelinger/sektorer
 • Du vil bidra til gjensidig læring og kompetanseheving.
 • Du har sterk interesse for IKT og har gode IT-tekniske basiskunnskaper.
 • Du har gode evner til å sette deg inn i nye metoder og verktøy.

Vi tilbyr

 • Høykompetent og bredt fagmiljø og god samhandling mellom avdelinger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktig lønn
 • Moderne IT-verktøy og gode systemer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Kontaktpersoner

Anders Hveem Malum
avdelingssjef
Telefonnummer: +47 66 93 85 41
Morten Eirik Eines
Avdelingssjef
Telefonnummer: +47 66 93 84 88

Hvem er Skedsmo kommune?

Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å utvikle et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til våre innbyggere. Våre ansatte er den viktigste ressursen for å nå disse målene. 

Sammen med Fet og Sørum er vi i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som etableres 1.1.2020. Lillestrøm kommune vil ha 87.500 innbyggere, noe som gjør oss til en av de største kommunene i landet. En større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og tjenestene vi skal levere. Dette vil forsterkes gjennom en tverrfaglig organisering og fokus på samarbeid på tvers.