Avdelingsingeniør – Medisinsk teknologi

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Medisinsk teknologisk avdeling har ansvaret for drift og vedlikehold av alt elektromedisinsk utstyr i Sykehuset Østfold. I avdelingen jobber det 15 personer med kompetanse på laboratorieutstyr, autoklaver og instrumentvaskemaskiner, medisinsk IKT og elektromedisinsk utstyr.

Vi ønsker med dette å styrke vår stab med kompetanse på elektromedisinsk utstyr.

Avdelingen er fordelt på to lokasjoner og gjeldende stillinger vil være fordelt med en på vår avdeling i Sykehuset Østfold Moss og en på Sykehuset Østfold Kalnes. Hovedarbeidssted vil være avhengig av kompetansen søker innehar og dels bosted.

Arbeidsoppgaver

I den aktuelle stillingen vil arbeidet bestå i:

 • Preventivt vedlikehold og reparasjoner av elektromedisinsk utstyr. I Sykehuset Østfold har vi som mål å utføre det meste av vedlikehold med egne ressurser
 • Spesialisering innen noen fagområder
 • Bistå ved anskaffelser
 • Arbeid utover normal arbeidstid må i perioder aksepteres  

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha bachelorgrad eller toårig fagskole innen elektronikk eller utdanning som gir tilsvarende relevant elektrokompetanse. Påbygning innen IKT vil telle positivt
 • Det er ønskelig med samtykke gitt av DSB til å reparere elektromedisinsk utstyr. Søker må inneha formel utdanning slik at samtykke kan godkjennes av DSB etter praksis og intern opplæring i Sykehuset Østfold
 • Vi søker en medarbeider med erfaring innen preventivt vedlikehold og reparasjoner på elektromedisinsk utstyr. Kompetanse på systemløsninger i sykehus med integrasjoner mot sentrale datasystemer som for eksempel pasientovervåkning med integrasjoner vil vektlegges
 • Servicetekniker / service-ingeniør med erfaring fra annet fagfelt er også velkomne å søke på aktuelle stillinger
 • Kjennskap til grunnleggende prinsipper innen nettverkskommunikasjon og server- klient vil være en fordel 

Personlige egenskaper

 • Søker må ha grunnleggende interesse for medisinsk teknologi  
 • Evne til å jobbe selvstendig og levere til avtalt tid 
 • Ønskes om å samarbeide og jobbe i team
 • Være strukturert og kunne jobbe målrettet
 • Må utføre arbeidet grundig og presist
 • Villig til å stå på og ta i et tak
 • Kunne beherske norsk flytende
 • Kunne beherske engelsk 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver med moderne og avansert elektromedisinsk utstyr
 • Vår avdeling forvalter en utstyrspark på ca 8 000 enheter
 • Utstyret i Sykehuset Østfold er blant det mest avanserte i Norge
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for påvirkning og utvikling av avdelingen
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

Hans Petter Steine Olsen
Seksjonsleder

Hvem er Sykehuset Østfold?

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer.