Avdelingsingeniør - Medisinsk teknisk seksjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Medisinsk teknisk seksjon ved Nordlandssykehuset er organisert under økonomiavdelingen. 

Seksjonen har ansvar for teknisk service, vedlikehold og forvaltning og av det medisinsk tekniske utstyret på sykehuset. 

I tillegg har den en egen seksjon med ansvar for behandlingshjelpemidler (BHM), dvs medisinsk utstyr og forbruksmateriell som brukes utenfor sykehus 

Seksjonen har 9 tilsatte i Bodø, 2 i Lofoten og 2 i Vesterålen. BHM har 3 stillinger 

Vi søker etter en avdelingsingeniør i fast 100% stilling med tiltredelse snarest mulig

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsområdet omfatter service, vedlikehold og forvaltning av medisinsk teknisk utstyret (MTU) tilknyttet Nordlandssykehuset i Bodø.
 • Deltagelse i anskaffelsesprosesser og implementering av nytt MTU

Kvalifikasjoner

 • Det søkes primært etter person med ingeniørutdanning/bakgrunn innen Medisinsk teknikk / elektronikk / IKT
 • Annen relevant utdanning / erfaring kan komme i betraktning.
 • Generelt god IKT kunnskap er nødvendig for stillingen .
 • Erfaring med feilsøking og feilretting av medisinsk teknisk utstyr (MTU) vil bli vektlagt

Det er ønskelig at den som tilsettes har offentlig godkjenning (DSB samtykke) for selvstendig å kunne utføre reparasjon på elektromedisinsk utstyr i henhold til forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr

Utdanningsretning og nivå

 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • IKT fag
 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
 • Samarbeidsvilje, omgjengelighet, nøyaktighet og serviceinnstilling

Medisinsk teknisk avdeling sine ansatte jobber tett opp mot det kliniske miljøet. Personlig egnethet vil derfor vektlegges høyt.

Vi tilbyr

 • Tilsetting og avlønning skjer i henhold til de enhver tid gjeldende lover og avtaler. 2 % pliktig pensjonstilskudd til KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Bli bedre kjent med Bodø gjennom filmen Bodø i Vinden og nettstedet Visit Bodø

Kontaktpersoner

Malvin Gismervik
Seksjonsleder

Hvem er Nordlandssykehuset?

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.

Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter