Avdelingsingeniør innen elektronikk, automasjon og robotikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig fast 100% stilling som avdelingsingeniør innen fagfeltet elektronikk, automasjon og robotikk (mekatronikk).

Fakultet for realfag og teknologi har rundt 130 ansatte, ca. 1100 studenter, hovedsakelig på 5-årige masterstudier i teknologi (sivilingeniør), lektor utdanning i realfag og vel 60 doktorgradsstudenter. Fakultetet er organisert i følgende fagområder; Realfag, Anvendte matematiske fag, Bygg og miljøteknikk, Maskin, prosess og produktutvikling, Geomatikk, og Læring og lærerutdanning. Arbeidssted er på Ås. 

Fakultetets tekniske støtte til undervisning, forskning og oppdragsvirksomhet m.m. organiseres gjennom en sentralt ledet laboratorie- og verkstedtjeneste, der denne stillingen vil bli tilknyttet. Faglig virksomhet og tjenester fra stillingen vil primært være rettet mot faste oppgaver som gjennomføres ved fakultetets ingeniørfaglige utdanningsmiljøer, men også omfatte støtte til gjennomføring av tidsavgrensede og eksternfinansierte FoU-prosjekter og oppdragstjenester.

Arbeidsoppgaver

Hovedaktiviteter for stillingen vil være følgende:

 • Teknisk støtte i tilknytning til tilrettelegging, utvikling og gjennomføring av kursemner og studentøvelser innen fagaktiviteter som reguleringsteknikk, mekatronikk og anvendt robotikk.
 • Instrumentering og måleteknisk bistand og oppfølging i forbindelse med gjennomføringen av studentprosjekter, grads-arbeider på master- og PhD-nivå og forsknings-prosjekter.
 • Ansvar for tilsyn og videreutvikling av laboratorie-fasilitetene knyttet til fagområdet ved Realtek, bistand ved feltarbeid, samt anskaffelser, utlån og vedlikeholdt av laboratorie- og forsøksutstyr.
 • Andre oppgaver knyttet til søkerens kompetanseprofil og faglige bakgrunn vil også kunne bli vurdert.

Oppgaver kan legges til og stillingens plassering i organisasjonen kan endres.

Kvalifikasjonskrav for stillinge

Faglige kvalifikasjonskrav
 • Det kreves:
  • 3-årig ingeniør/bachelor-ingeniørutdanning innen elektronikk, reguleringsteknikk, mekatronikk eller tilsvarende relevant teknologisk høyskole/universitets-utdanning. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
  • Meget gode IKT-kunnskaper
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med:
  • Relevant yrkeserfaring fra elektronikk/mekatronisk industrivirksomhet, instrumentering og IKT e.l.
  • Kjennskap til forsøks- forsknings- og utdannings-virksomhet.
  • Pedagogisk erfaring
Personlige egenskaper/egnethet
 • Det kreves:
  • At du er praktisk anlagt, strukturert og serviceorientert, og har utpregete samarbeidsevner.
  • At du vil bidra aktivt i bygging av gode relasjoner innad ved fakultetet, i forhold til studentene og utad til andre fagmiljøer.
  • At du er initiativrik og utviklingsorientert, med vilje til oppdatering og endring i arbeidsoppgaver, og med hensyn til faglig fornyelse. 

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Mulighet for plass i privat barnehage

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 avdelingsingeniør, lønnsramme 22, lønnstrinn 43 - 58 (NOK 392 100 – 499 600) avhengig av kvalifikasjoner.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk på denne stillingen” eller "Send søknad"

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Andreas S. Flø
Senioringeniør
E-postadresse: andreas.flo@nmbu.no
Odd Ivar Lekang
Førsteamanuensis
Pål J. From
Professor
E-postadresse: pal.johan.from@nmbu.no

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no