Avdelingsingeniør IKT

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarets stasjon Varanger har ledig stilling som avdelingsingeniør (1085). Stillingen vil inngå som en del av et teknisk driftsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgaver vil være å drifte, tilpasse og vedlikeholde IKT-tjenester og hardware.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning

  • Bachelorgrad eller tilsvarende innen informasjon og datateknologi. Fagskoleutdanning/Fagbrev innen Datateknikk/IKT-drift og relevant erfaring innen fagområdet kan kompensere for høyere utdanning.

Det er ønskelig med

  • Linuxkompetanse.
  • Kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvaret for øvrig.

Særskilte krav

  • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting
    Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk og førerkort kl B.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Dette medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. SJE kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevner, ordenssans og initiativ vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

  • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør (kode 1085) i lønnstrinn 52-61, for tiden kr 456 900 til kr 534 100 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 
  • Det tilstås kronetillegg, for tiden kr 8000,- pr. år for tjeneste i Finnmark.
  • Arbeidssted vil være Vadsø.
  • Gode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.

Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden.      

Er du nysgjerrig på hvordan det er å bo og jobbe i Finnmark? Sjekk ut www.finnmark.no. Der finner du mye nyttig informasjon, blant annet om muligheter og økonomiske fortrinn.

Forsvarets stasjon Varanger ligger i naturskjønne omgivelser utenfor Vadsø by, og har en moderne bygningsmasse med trivelig kantine og et variert velferdstilbud. Det finnes muligheter for leie av hytter og fritidsbåt. Bedriftsidrettslaget er aktivt innenfor ulike fritidsaktiviteter.

Kontaktpersoner

Kontakt for faglige spørsmål
Telefonnummer: 789 57 056

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger