Avdelingsingeniør IKT

Ønsker du å jobbe med spennende IKT-oppgaver ved NTNU Universitetsbiblioteket? NTNU Universitetsbiblioteket søker ingeniør/avdelingsingeniør innen IKT i 100 % stilling, ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting. Den som tilsettes vil gå inn i ett eller flere av bibliotekets team og prosjektgrupper. Stillingen er for tiden ved bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester med arbeidssted Trondheim.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter, og legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene med mål å bidra til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Universitetsbiblioteket har en sterk satsing på nettbaserte tjenester og tilbyr et spennende og utfordrende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter. Mer informasjon finner du på http://www.ntnu.no/ub

Ønsker du å jobbe med spennende IKT-oppgaver ved NTNU Universitetsbiblioteket?

NTNU Universitetsbiblioteket søker ingeniør/avdelingsingeniør innen IKT i 100 % stilling, ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting. Den som tilsettes vil gå inn i ett eller flere av bibliotekets team og prosjektgrupper. Stillingen er for tiden ved bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester med arbeidssted Trondheim.

 

Vi søker deg som har:

• Kunnskap om og erfaring med drift- og utvikling av IKT-systemer

• Kunnskap om og interesse for bruk av moderne informasjonsteknologi

• Kunnskap og erfaring med nett-teknologier, interaktiv web, sosiale medier og delingstjenester

• Erfaring med webutvikling (både front- og backend), fortrinnsvis praktisk erfaring med PHP, bash-scripting, python-programmering og småskala tjenerdrift (GNU/Linux)

• Erfaring med databaser, XML-data/-skjema, transformasjon

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

• Teknisk IT drift av systemer

• Systemspesifikasjon, systemutvikling og rådgiving

• Datalagring, tilgang til data og søketeknologier

• Personvern og datasikkerhet

• Nettbaserte brukertjenester til studenter og ansatte 

• Kontakt med leverandører av IKT-tjenester

 

Kvalifikasjonskrav: 

• Relevant utdanning innen IKT på bachelornivå 

• Evne til å skape gode relasjoner til både interne og eksterne samarbeidspartnere.

• Erfaring fra prosjektarbeid

• Engasjement, fleksibilitet og evne til selvstendig å kunne utføre varierte arbeidsoppgaver innen fastsatte mål

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

NTNU Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling noe som stiller store krav til medarbeidernes evne og vilje til omstilling. Tidligere erfaring og personlig egnethet vil derfor bli vektlagt ved tilsetting i stillingen.

 

Vi kan tilby:

• Et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere

• Personlige og faglige utviklingsmuligheter, mulighet til å forme innholdet i arbeidsoppgaver

• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø 

• Trening i arbeidstida

• God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos seksjonssjef Sølvi Karlsen, tlf. 952 93 135, e-post solvi.karlsen@ntnu.no

 

Lønnsvilkår m.v.: 

Stillingen lønnes som avdelingsingeniør (kode 1085). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 391 700 til 436 500 avhengig av kvalifikasjoner og praksis. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må akseptere eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Synes du dette ser interessant ut og er i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad elektronisk via www.jobbnorge med CV, vitnemål og attester innen  01.10.2017. Stillingen har NTNU-nr. 93/17.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentligjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Sølvi Karlsen
seksjonssjef
E-postadresse: solvi.karlsen@ntnu.no
Mobil: 952 93 135

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.