Avdelingsingeniør IKT Operativ Drift Vest

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er opprettet i seksjon Operativ Drift Vest med oppmøtested i Bergen. Seksjonen inngår i Avdeling IKT Infrastruktur Sør-Norge som har det operative ansvaret for Statnetts IKT infrastruktur i Sør-Norge. Dette innbefatter et omfattende sambandsnett med fiber- og radiolinjesystemer, samt IP-nett for fjernkontroll, adm. data og IP-telefoni. Vi søker en dyktig ingeniør som skal utføre både drifts- og prosjektoppgaver knyttet til IKT infrastrukturen i Sør-Norge, samt kunne utføre landsdekkende oppgaver sammen med 75 andre dyktige ingeniører på landsbasis. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen er organisatorisk plassert i divisjon IKT. Divisjonen drifter, vedlikeholder og utvikler systemer som overvåker og styrer kraftnettet, systemdriften og markedsløsninger. Divisjon IKT inkluderer også datterselskapet Elhub AS.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Etablering og drift av sambandssystemer og nettverksløsninger på Statnetts trafo- og radiolinjestasjoner
 • Lede eller være deltaker i prosjekt-, planleggings- og utredningsarbeid på ulike nivåer både regionalt og nasjonalt
 • Dokumentasjon og teknisk saksbehandling

 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års utdannelse innen IKT eller annet relevant fagområde
 • 3-5 års relevant arbeidserfaring     
 • Dokumentert relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for krav til formell utdannelse
 • God kjennskap til et eller flere av fagområdene fiber, transmisjon, nettverk eller overvåking
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Førerkort klasse B

 

Personlige egenskaper:

 • Bevisst forhold til en trygg og sikker HMS-fokus
 • Kunne jobbe selvstendig og strukturert, samt fungere godt i team
 • Engasjert, fleksibel, og serviceinnstilt
 • Interessert i faget og evne til å holde deg faglig oppdatert
 • Du er praktisk anlagt, men også vant til å dokumentere og forholde deg til administrative systemer
 • God til å informere/kommunisere og dokumentere
 • Beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

 

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier fellesskap, respekt og langsiktighet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med leder Jan Petter Aasene, tlf. 909 86 802.

Søknadsfrist 14.08.2017. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Vi foretar sikkerhetsklarering av aktuelle kandidater.

 

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger