Avdelingsingeniør fagområde RF

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarets stasjon Varanger har ledig stilling som avdelingsingeniør.

Stillingen vil inngå som en del av et teknisk driftsmiljø.

Arbeidssted vil være Vadsø.

Arbeidsoppgaver

  • Stillingens hovedoppgaver vil være å drifte, tilpasse, installere og vedlikeholde systemer innen fagområdet RF.

Krav til utdanning

  • Bachelorgrad eller tilsvarende innen elektronikk og/eller transmisjonsteknikk. Fagskoleutdanning/Fagbrev innen fagområdet og relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning.

Det er ønskelig med

  • Fallsikringskurs.
  • Kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvaret for øvrig. 

Særskilte krav

  • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting
  • Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk og førerkort kl B.
  • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Dette medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. SJE kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

  • Personlige egenskaper som skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevner, ordenssans og initiativ vektlegges.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør (kode 1085) i lønnsramme 22/18-27(lønnstrinn 52-61)/ kr 464 000 – kr 542 400 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det tilstås et tillegg på kr 8000 brutto pr år. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.
 
Gode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.
Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden.
 
Er du nysgjerrig på hvordan det er å bo og jobbe i Finnmark? Sjekk ut www.finnmark.no. Der finner du mye nyttig informasjon, blant annet om muligheter og økonomiske fortrinn.Forsvarets stasjon Varanger ligger i naturskjønne omgivelser utenfor Vadsø by, og har en moderne bygningsmasse med trivelig kantine og et variert velferdstilbud. Det finnes muligheter for leie av hytter og fritidsbåt. Bedriftsidrettslaget er aktivt innenfor ulike fritidsaktiviteter.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 78 95 70 56

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger