Avdelingsingeniør bygg og stasjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane, herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har rundt 320 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad og Holtet. I løpet av 2016 ferdigstilte enheten utbyggingsprosjektene Østen¬sjøbanen og Lørenbanen. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

 

Sentralt ansvarsområde for avdelingsingeniør vil være:

 • Sørge for at forvaltning, drifts- og vedlikeholds hensyn ivaretas for T-banens Infrastruktur.
 • Følge opp ivaretakelsen og eierskapet for det respektive fag for Banesjef T-bane.
 • Sikre at systemer er tilrettelagete og alle anleggene dekker T-banens behov for avvikling av drift. 

 

 Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for bussholdeplasser.
 • Ansvar for drift og vedlikehold av stasjoner inkludert bygg på stasjonsområder.
 • Ansvar for preventive rutiner og ettersynsinstrukser for området.
 • Utarbeidelse av og oppfølging av årlige vedlikeholdsplaner.
 • Ansvar for kontrahering og oppfølging av entreprenører som leverer drift- og vedlikeholdstjenester for stasjoner.
 • Ansvar for vedlikeholds status på alle stasjoner og løpende kontakt med Bygningsavdelingen.
 • Holde oversikt over oppgraderingsbehov (moderniseringsrapporten) for infrastruktur, og innstille til prioritering av tiltak.
 • Ansvarlig for å sikre at riktige reservedeler er identifisert, samt tilgjengelighet på disse via rammeavtaler.
 • Ansvarlig for alle kontrakter (RAM og KON) til det respektive fag.
 • Godkjenne fravik søknader relatert til infrastruktur.
 • Påse at FDV dokumentasjon på infrastrukturen til enhver tid er oppdatert og med en tilfredsstillende kvalitet og se til at dokument strukturen virker etter hensikt.
 • Være en ressurs i langtidsplanlegging av tiltak 18mnd - 6uker.
 • Planlegging av akutte tiltak.
 • Innspill til tekniske føringer til Mandat/forprosjekt.
 • Ansvarlig for at aktuelle prosjekter er bemannet med driftskompetanse.

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som minimum ingeniør innenfor bygg fag.
 • Annen relevant ingeniørutdanning utdanning med relevant erfaring kan også være relevant.
 • Fordel med system forståelse for bygg-automasjon og relevant erfaring med vedlikeholds styring.
 • Det vil også være en fordel med erfaring innenfor BIM modellering og bruk da Sporveien har som mål å innføre dette for nye anlegg.

 

Trafikksikkerhet:

 • Sørge for at man velger løsninger og metoder som ivaretar trafikksikkerhet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjekter og framtidig drift og vedlikehold. 

 

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner, er fleksibel og motiveres av å bidra til nytekning og endring.
 • Du motiveres av gode resultater og opptatt av kvalitet i dine leveranser. 
 • Du er kundeorientert, omgjengelig, og god i relasjoner. I tillegg legger vi på at du trives i en hektisk hverdag.
 • God formuleringsevne skriftlig og muntlig.
 • Analytisk, nøyaktig og systematisk med fokus på kvalitet og effektivitet.

Henvendelser om stillingen kan rettes til vedlikeholdssjef Chris Nerli, tlf.: 934 12 148

 

Søknad og CV sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem innen 23. februar. Kun søkere via vårt rekrutteringssystem vil bli vurdert.

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale
Rekrutteringskonsulent
Telefonnummer: 915 96 270
Chris Nerli
Vedlikeholdssjef
Telefonnummer: 934 12 148

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser. 

Hele konsernet har om lag 3500 ansatte og omsetter årlig for 4,4 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Sporveien eier datterselskapene Bussanlegg AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.