Avdelingsdirektør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fellesfunksjoner skal levere profesjonelle og kostnadseffektive tjenester til alle divisjoner og enheter i Statens vegvesen innenfor områdene HR og utvikling, administrativ støtte, informasjonsforvaltning, bygg og eiendom, juridisk og anskaffelser, og krim.

Styring har i dag åtte medarbeidere innkludert en trainee. Enheten har stor faglig bredde og svært selvstendige fagområder, Som leder av enheten vil det være ditt ansvar å sørge for at Styring gir nødvendig støtte til divisjonsdirektør og er i stand til å tilrettelegge for effektiv og god styring av divisjonen. I tillegg skal Styring bidra til god samhandling med andre enheter internt og eksternt.

Fellesfunksjoner har hovedkontor i Moss, og arbeidssted er Moss

Fagområdene styring har ansvar for:

 • Mål og resultatstyring
 • HMS
 • Kvalitet- og prosessutvikling samt oppfølging av interne og eksterne tilsyn og revisjoner
 • Sikkerhet, herunder informasjonssikkerhet/personvern/GDPR beredskap og risikoarbeid
 • Økonomioppfølging og styring av divisjonens avdelinger
 • Virksomhetsutvikling særlig rettet mot forenkling og digitalisering
 • Kundeoppfølging mot øvrige divisjoner og enheter
 • Kommunikasjonsstøtte til divisjonens ledergruppe og avdelinger

Kvalifikasjonskrav

Det er et krav at du har masterutdanning fra aktuelle fagområder (f.eks. ledelse, økonomi/adm.).

For kandidater med omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Hvem er du?

Vi søker en engasjert leder med solid erfaring innen ledelse og virksomhetsstyring. Fellesfunksjoner er service- og kundeorientert, og vi ønsker at du har erfaring fra tilsvarende organisasjon. Interesse for og erfaring med digitaliseringsprosjekt kan også være en fordel.Du er analytisk, har et strategisk perspektiv, stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsegenskaper som vil bidra til å styre divisjonens samlede virksomhet innenfor tildelte rammer og mål.  Som leder er du en pådriver som engasjerer og motiverer medarbeidere, og du er resultatorientert med stor gjennomføringsevne. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram
 • Fleksitid
 • Kompensasjon for overtid, tilgjengelighet og ubekvem arbeidstid
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt divisjonsdirektør Jane Bordal på telefon +47 901 03 330.

Kontaktpersoner

Jane Bordal
Divisjonsdirektør
Telefonnummer: +47 901 03 330

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger