Avdelingsdirektør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. juli, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg har nå en ledig stilling som avdelingsdirektør for en av seksjonene i avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning. Avdelingen har ansvar for den daglige og strategiske eiendomsforvaltningen i Statsbygg, herunder husleieberegninger og oppfølging av kunder, innlemmelse av nye eiendommer, og kjøp og salg av eiendommer i porteføljen.

Seksjonen skal bidra i den strategiske styringen og utvikling av eiendomsporteføljen og utarbeide relevante risikoanalyser. Dette innebærer også å gi råd i saker som gjelder Statsbyggs eiendomsportefølje, eksempelvis husleiesaker og kjøp og salg av eiendom i et helhetlig økonomisk og strategisk perspektiv. Videre har seksjonen ansvaret for fasilitering av overordnet prosess for budsjett- og virksomhetsplanlegging samt overordnet rapportering for avdelingen.

Som avdelingsdirektør vil du ha personalansvar for seksjonens ansatte, for tiden 7 personer, samt overordnet ansvar for seksjonens leveranser. Stillingen rapporterer til direktør for eiendomsutvikling og forvaltning.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av seksjonen med personal- og fagansvar
 • Sikre at seksjonen bidrar i den strategiske styringen og utvikling av Statsbyggs eiendomsportefølje i et helhetlig økonomisk perspektiv
 • Strategisk rådgivning knyttet til husleieberegninger og leiekontrakter og andre eiendomssaker 
 • Inngå i eiendomsdirektørens ledergruppe 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan delvis kompensere for utdanningskrav
 • Dokumenterbar erfaring fra personalledelse
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning og statsforvaltning
 • God økonomiforståelse

Personlige egenskaper

 • Trygg og tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft
 • Evne til å begeistre, motivere og bygge relasjoner og tillit internt og eksternt
 • Evne til å skape resultater gjennom analytisk og strukturert arbeid

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 875 000,- til 925 000,- per år avhengig av kompetanse
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger 

Kontaktpersoner

Elin Karfjell
direktør økonomi og virksomhetsstyring
Telefonnummer: 90663955
Mathilde Skarheim Bjørnsen
HR-rådgiver
Telefonnummer: 92867130

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger