Avdelingsdirektør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Eiendomsdivisjonen har i løpet av året gjennomført en omorganiseringsprosess. Ny organisering iverksettes fra januar 2018 for ca. 310 årsverk. Det er en robust organisasjon hvor medarbeiderne har endringskompetanse og identifiserer seg med organisasjonens kjerneverdier. Divisjonen består nå av 8 avdelinger, og vi søker etter avdelingsdirektør i nyopprettet stilling som leder for avdeling System. Avdelingen har systemansvar for matrikkel-, tinglysing- og stedsnavnsystemene, e-handel samt en rekke tjenester. Avdelingsdirektøren vil ha omfattende og tett samarbeid med IT-avdelingen i Kartverket. 

Stillingen krever sikkerhetsklarering. Vi forutsetter derfor at vi får nødvendige personopplysninger til det formålet. 

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse - resultat- og budsjettansvar - personalansvar
 • Deltakelse i divisjonens ledergruppe
 • Overordnet fagansvar for avdelingens arbeidsområder
 • Overordnet ansvar for divisjonens kravspesifikasjonsprosess inklusiv forankring av løsningsvalg
 • Overordnet systemansvar og produkteierskap for divisjonens systemer og tjenester
 • Være pådriver for å digitalisere, fornye og utvikle arbeidsprosesser og tjenester gjennom å utnytte ny teknologi
 • Ivareta helhetlig risikostyring av systemene med tanke på kritikalitet for virksomheten
 • Koordinere brukerbehov og ha ansvar for å ivareta god brukerkontakt og eksterne samarbeidsparter
 • Videreutvikle avdelingen slik at den er godt rustet til både å utvikle fremtidens systemer og forvalte eksisterende systemer på en god måte.
 • Utvikle divisjonens kompetanse i grensesnittet mellom fag og teknologisk utvikling
 • Prosjektansvar kan bli tillagt stillingen
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

 

Kvalifikasjoner

 • Fullført mastergrad innen IT eller nærliggende fag. Bachelorgrad eller tilsvarende kombinert med relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad
 • Må ha ledererfaring
 • Det er ønskelig med bred erfaring innen systemutviklingsmetodikk, gjerne smidige metoder
 • Må ha erfaring med systemforvaltning
 • Må ha erfaring med organisering av samarbeid mellom IT og øvrige avdelinger
 • Erfaring på relevant nivå fra større organisasjoner er en fordel
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Utdanningsretning og nivå

 • IT
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å bli ledet og selv kunne lede kompetente fagpersoner
 • Ansvarsbevisst, samarbeidsvillig og selvstendig
 • Løsningsorientert, strategisk og beslutningsdyktig og god gjennomføringskraft
 • Strukturert og kvalitets- og resultatorientert
 • Sosial og omgjengelig med evne til å inspirere dine medarbeidere
 • Et sterkt engasjement for å bygge gode kompetansemiljøer, ved å være brobygger mellom teknologer og resten av virksomheten
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver innenfor en etat med høy faglig kompetanse og et fagområde i stor utvikling
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 fra kr 750 000 til kr 850 000 per år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn

Kartverket er IA-virksomhet

Kontaktpersoner

Turid Ellingsen

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger