Avdelingsdirektør virksomhetsarkitektur og utvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du en modig og fremtidsrettet leder som vil være med å utvikle og bygge digitale tvillinger for Norges mest interessante byggeprosjekt- og eiendomsportefølje?  

Statsbyggs oppdrag er å bygge, forvalte og drifte lokaler for statlige virksomheter i sivil sektor, samt gi råd til statlige virksomheter som har behov for nye eller endrede lokaler. Vi skal også bidra til å effektivisere statens arealbruk og gi innspill til statlig bygge- og eiendomspolitikk. Vi er en moderne og effektiv forvaltningsbedrift som er en rollemodell i en av Norges største næringer på områdene bærekraft og digitalisering. Statsbygg har igangsatt flere prosjekter for å utvikle en plattform for digital tvilling av byggene våre i et livsløpsperspektiv og er i gang med å etablere TOGAF som rammeverk for det videre arbeidet. 

For å imøtekomme stadig nye krav og økt kompleksitet har Statsbygg opprettet en ny seksjon i avdelingen for Digitalisering og utvikling. Som leder av seksjonen vil du være et viktig bidrag til at Statsbygg når sine ambisiøse mål gjennom etablering og utvikling av metode for virksomhetsarkitektur, porteføljestyring, prosjektledelse, analyse og innovasjon, samt bidra til læring og rask omsetning av beste praksis til standard.

Stillingen vil være en viktig bidragsyter for at Statsbygg skal lykkes med utvikling og implementering av gode løsninger i hele organisasjonen. Leder av virksomhetsarkitektur og utvikling rapporterer til Direktør for digitalisering og utvikling og inngår i hennes ledergruppe.

Seksjonen har ansvar for blant annet virksomhetsarkitektur, porteføljestyring, gjennomføring av utviklingsprosjekter, tilrettelegging for analyser, innovasjonsmetodikk og proof of concept, samt å sikre at den digitale utviklingen i Statsbygg har en strategisk forankring og helhetlig struktur.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere, utvikle og lede seksjonen Virksomhetsarkitektur og utvikling med personal- og fagansvar
 • Bidra strategisk, taktisk og operativt som en god samarbeidspartner for hele Statsbygg innen utvikling og virksomhetsarkitektur
 • Sikre systematisk læring fra prosjekter, utvikling og erfaringsoverføring
 • Sørge for økt digitalisering og innovasjon i hele organisasjonen
 • Sikre utvikling og etterlevelse av felles metodeverk for virksomhetsarkitektur
 • Sikre utvikling og etterlevelse av felles metodeverk for utviklingsprosjekter, porteføljestyring, analyse og innovasjon

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå eller tilsvarende
 • God teknisk- og forretningsmessig forståelse
 • Erfaring fra IKT-/utviklingsprosjekter
 • Gjerne erfaring fra management consulting
 • Gjerne sertifisering innen TOGAF, Prince2, PMI eller lignende
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Meget gode strategiske evner, men forstår og er god på det taktiske og operative 
 • En pådriver med gjennomføringskraft
 • Evne til å fasilitere og drive gjennom endringer
 • Energisk, trives med høyt arbeidstempo
 • Evne til å være nysgjerrig og utfordre på en konstruktiv og ydmyk måte
 • Evne til å engasjere, motivere og bygge relasjoner
 • Løsnings- og serviceorientert
 • Målrettet og strukturert

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være med å forme og utvikle egen stilling og seksjon i en innovativ og modig organisasjon med stort samfunnsansvar
 • En meget spennende og variert prosjektportefølje med utviklingsprosjekter
 • Ambisiøst og tverrfaglig miljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 900 000 til kr 1 050 000,-, avhengig av kompetanse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Anett Andreassen
direktør
Telefonnummer: 473 50 015

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger