Avdelingsdirektør Veg HMS og Kvalitetsstab i Vegdirektoratet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker avdelingsdirektør til HMS og kvalitetsstab i Vegavdelingen i Vegdirektoratet. Seksjonen har i dag 6 stillinger. Som leder vil du ha det overordnede faglige ansvaret innenfor ditt ansvarsområde, personalansvar for dine medarbeidere og ansvaret for seksjonens økonomi og budsjetter. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe og du rapporterer til direktør for Vegavdelingen.

HMS og kvalitetsstaben i Vegavdelingen har i oppgave å ivareta helse, miljø og sikkerhet innenfor Vegavdelingens ansvarsområde (planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold) i tillegg til kvalitetsarbeidet som dekker avdelingens prosesser. Dette gir avdelingen et nav innen miljøoppgavene og en tydeligere vektlegging av HMS gjennom støtte til regionene innenfor avdelingens ansvarsområde.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som leder får du få ansvaret for oppfølgingen av mål, planer og resultat, samt sørge for kompetansebygging og gi faglig støtte.

Du vil også få ansvaret for å utarbeide og følge opp egne budsjetter og retningslinjer, utøve prosessansvar og sørge for et godt systemeierskap av stabens IT systemer. Videre får du ansvaret for å ivareta fagansvaret for HMS innenfor virksomhetsområdet Veg i Statens vegvesen og ansvaret for å koordinere og utvikle kvalitetssystemet innenfor virksomhetsområdet veg.

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende.Som leder er det viktig at du:

 • Er selvstendig, engasjert og har evne til å arbeide strukturert
 • Kommuniserer klart og presist, samhandler godt, ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • Har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • Er trygg og som har evnen til å lede dyktige fagfolk på en tydelig måte
 • Engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til det vi leverer

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 4 år), fortrinnsvis innen bygg- og anlegg. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Minimum fem års erfaring med HMS/SHA-arbeid – gjerne fra offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Omfattende forståelse for byggherrefunksjonen er vesentlig for stillingen

Det er en fordel at du har kunnskap om/kjennskap til HMS kvalitetssledelse og offentlig forvaltning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Du må tilfredsstille kravene til nødvendig sikkerhetsklarering.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar. Vi ønsker at du skal finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid, mellom fag og forvaltning og mellom arbeid og fritid – både for medarbeiderne dine og deg selv.

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi kan tilby 

 • Spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • Egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Generell informasjon 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.  

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb i

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på epost: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.  

Kontaktpersoner

Jane Bordal
direktør
Telefonnummer: 901 03 330

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger