Avdelingsdirektør - Utviklings- og infrastrukturavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hovedstadens infrastruktur og utvikling av nye prosesser for by- og områdeutvikling 

Oslo er i en spennende utviklingsfase med vekst, transformasjon og fortetting, et betydelig antall boliger bygges og mange større infrastrukturprosjekter gjennomføres. Byrådet har styrket arbeidet med byutviklingen ytterligere. Utviklings- og infrastrukturavdelingen skal utvikle og teste ut innovative og effektive prosesser for plan- og utbyggingsarbeid. Avdelingen saksbehandler også større og mindre reguleringsplaner for sosial (barnehager, skoler, omsorg + etc.) og teknisk infrastruktur (sykkel- og kollektivtiltak, sentrumstunell etc.). 

Avdeling for utvikling og infrastruktur har 35 medarbeidere fordelt på tre enheter. Du forventes å representere nytenkning og kreativitet, samtidig som du kjenner til og forstår både bransjens behov og muligheter og rammer som lovverk og plangrunnlag gir. Du vil lede et tverrfaglig miljø med plan- og utviklingsoppgaver i skjæringspunktet mellom offentlig rammesetting av fremtidig byutvikling og offentlig og privat utbygging. Du vil ha mye kontakt og dialog med andre etater, virksomheter og utbyggere. 

Avdelingsdirektør for Utviklings- og infrastrukturavdelingen er en del av etatsdirektørens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle nye og effektive prosesser for saksbehandling av plan- og byggesaker, gjerne basert på prinsippene om gjennombrudd, Lean eller andre innovative prosesser.
 • I samarbeid med andre berørte ansvarlige ledere og prosesseiere utvikle brukerservice, nytenkende produksjonsprosesser og kvalitet, og avdekke behov for, initiere og gjennomføre innovasjonsforbedringer/-utvikling av etatens innsendte planprosesser for utvalgte større boligprosjekter.
 • Faglig ansvar for planprogram, konsekvensutredninger, midlertidig forbud mot tiltak, reguleringsbehandling og byggesaker fram til ferdigattest gis.
 • Sikre produksjon og nødvendige leveranser fra egen avdeling samt samarbeid med etatens øvrige fagmiljøer.
 • Faglig, administrativt, økonomisk, personal og utviklingsmessig ledelse for avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som sivilarkitekt/-ingeniør, jurist eller samfunnsviter med byplanfaglig kompetanse. Må beherske norsk på et høyt nivå, både skriftlig og muntlig.
 • Praktisk kjennskap til plan- og bygningsloven og planforvaltningssystemet samt relevant faglig arbeidserfaring.
 • God kjennskap til og erfaring med innovasjonsprosesser og/eller utviklingsarbeid.
 • Bred ledererfaring med resultatansvar, fortrinnsvis fra offentlig virksomhet, og god forståelse av myndighetsrollen og evne til å være leder i et politisk styrt fag- og forvaltningsorgan.
 • God evne til å jobbe både strategisk og operativt samt sette mål og oppnå resultater.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, dialog- og formidlingsorientert, og høy serviceinnstilling.
 • Selvstendig, men også samarbeidsorientert, og med evne til å engasjere og mobilisere andre.
 • Strukturert og med evne til å håndtere mange og varierte oppgaver samtidig som du ser helhet og prioriterer tydelig i komplekse arbeidsprosesser.
 • Nysgjerrig, ansvarsbevisst, lojal, fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor byutvikling med spennende, faglig interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et engasjert arbeidsmiljø med faglig sterke kollegaer.
 • En arbeidsplass i lyse lokaler i åpent kontorlandskap i Oslo sentrum, nær Oslo S.
 • Fleksitidsordning og lønn i ltr 68 – 73 som tilsvarer fra 911 600 – 1 004 900 kr. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifisert søker.
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

Kontaktpersoner

Ellen Marit S De Vibe
Etatsdirektør
Telefonnummer: 982 36 539
Hogne Hove
Assisterende direktør
Telefonnummer: 941 67 097
Randi Flugstad
Rådgiver i Amrop Delphi
Telefonnummer: 905 84 138

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen. 

 

Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legger til rette for effektivt bruk av disse. Vi gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og bygningsetatens virksomhetsområder.

Avdelingen består av fire enheter; Matrikkelenheten, Grunnkartenheten, Kartformidlingsenheten og Plan- og temakartenheten. 

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger