Avdelingsdirektør til vei- og landforsvarsavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hovedansvaret i stillingen er å lede og videreutvikle avdelingen i takt med etatens oppgaver. Vei- og landforsvarsavdelingen har i dag ti medarbeidere, og i tillegg til alvorlige veitrafikkulykker undersøker avdelingen utvalgte alvorlige ulykker på land innen forsvarssektoren. Formålet er å forbedre sikkerheten og forebygge ulykker og hendelser. Planlegging, iverksetting, oppfølging og kvalitetssikring av undersøkelser i samspill med resten av organisasjonen vil være sentrale oppgaver.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Det kreves relevant utdanning på masternivå.
 • Gode lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt, og søker må ha evne til å utvikle og motivere andre. Erfaring fra ulykkesundersøkelser, prosjektledelse og annet analytisk sikkerhetsarbeid vil også bli vektlagt.
 • Vei- og landforsvarsavdelingen har en rolle som innebærer betydelig kontakt med nasjonale så vel som internasjonale aktører, og søker må ha god rolleforståelse og beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig godt. Det forventes også at søkeren har god kunnskap om offentlig forvaltning.
 • Det vil bli lagt stor vekt på at søker har de rette personlige egenskapene, herunder strategisk og analytisk evne, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, viser initiativ og ansvarlighet og har stor arbeidskapasitet.
 • Avdelingsdirektøren rapporterer direkte til direktør og inngår i Havarikommisjonens ledergruppe. Det forventes at søker bidrar til å drifte og utvikle virksomheten som helhet sammen med direktøren og de andre i ledelsen.
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Hva får du hos oss?

 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.
 • Vi har fleksibel arbeidstid og overtid kompenseres. Videre har vi et kompetent fagmiljø og gode muligheter for kurs og videreutdanning.
 • I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Havarikommisjonen holder til i flotte lokaler i Lillestrøm med tilgang til parkering.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Andre opplysninger

SHK gjør oppmerksom på at vi benytter bakgrunnssjekk i våre ansettelsesprosesser og at Personalhuset Search & Selection bistår oss i rekrutteringen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

SHK legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn, funksjonsevne eller hull i CV.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Ida Opaker i Personalhuset Search & Selection tlf.: 952 24 152 eller direktør William J. Bertheussen tlf.: 974 85 770.

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i SHK sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Kontaktpersoner

Ida Opaker
Seniorrådgiver, Personalhuset Search & Selection
Telefonnummer: +47 952 24 152
William J. Bertheussen
Direktør
Telefonnummer: +47 974 85 770

Hvem er Statens Havarikommisjon -?

Statens havarikommisjon er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHKs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av ulykker og alvorlige hendelser. SHK skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Statens havarikommisjon har som verdigrunnlag at vi skal være kompetente, nytenkende, troverdige og medmenneskelige.